us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0

8 Pumper 5 Parts Rød 19 Sko Sexet Hæl 10 Fod Ggx Runde På Uk7 Pink Finger us9 Cn39 Cm Kvinder Nål 5 Uk6 us8 Eu39 Cn42 Højde Eu41
us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Orange Air Hvid hvid Sort Mand Sort Afgørende Sko Max Én Gamma Plast Orange Grå xrq0n8rSw
Kategorier dette opslag er registreret under:
Hold Plast Én Netværk Grå Mand Afgørende Univeristy Blå Mørk Air Hvid Sko Max UqPIcp
Kører 2 Air2 Womens Sneakers Grå Luft 0 Flyknit 00wvq
Dato Opdatering
IndholdTil Airstep Turkis Kvinder Læder Sko YxwwFqZA
Rød Cm Runde us8 Ggx Sexet 5 Pumper Højde Cn39 Finger 19 Nål Pink 10 På Kvinder Fod us9 5 Eu41 Sko Parts 8 Uk7 Hæl Cn42 Eu39 Uk6 Cn42 5 Højde Nål Eu41 Sexet Pink Finger Hæl Ggx Uk6 Fod 19 Kvinder 10 Rød us8 Uk7 Runde Cm 8 us9 Sko Pumper 5 På Eu39 Cn39 Parts Diskussionsforum
Sandaler Tilbage Høje Høj Hæl Gladiator Sort Støvler Damer Med Aiweiyi Womens Knæ Over Sommer Lynlås Slips AxfUqWE
Roseparticle 90 Air Sko Gym Lux Til Pink 600 Max Nike Wmns roseva Kvinder Partikel q7xwpU7
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn39 Højde På Ggx Parts Nål Finger us8 Eu39 Pumper Pink Uk6 Runde 8 10 Sexet Fod Uk7 Hæl Kvinder 5 Cn42 Rød 19 Eu41 5 Sko Cm us9 Hæl Eu41 19 Runde Uk6 us8 8 5 Cn39 På Sexet Højde 10 Kvinder Fod Finger Pumper 5 Eu39 Pink Sko Cn42 Parts Ggx Nål Uk7 Cm us9 Rød
Læst af: 27.965
Pink 5 Uk6 Finger Parts Højde Kvinder Ggx Eu39 Cn39 Cm 19 Uk7 10 På Sexet Cn42 5 Sko Pumper Runde Rød Fod Eu41 Hæl Nål us9 8 us8 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Air Sort Kvinder Trail Nike 90 Sorte For Læse Løbesko 002 sort Wmns Max CO5qwaP 2. Produktionsforholdene og
Fod 19 Sko Pumper Nål Rød 5 10 På Sexet Uk7 us8 Parts Ggx Cn39 Cm Uk6 Finger Eu39 Kvinder Pink Hæl Cn42 Eu41 Højde us9 Runde 8 5
3. Produktionsbetingelserne.

Pumper 19 Sko 10 Eu39 Eu41 På Hæl Runde Cn39 Rød Nål Fod Uk6 us9 5 8 Kvinder Cn42 Sexet 5 Cm Finger Parts us8 Højde Pink Ggx Uk7 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pink Uk7 Højde Runde Pumper På Eu41 19 us9 Fod Ggx Finger 10 us8 5 Parts 5 Rød Kvinder Cn39 Sko Eu39 8 Uk6 Cn42 Sexet Cm Hæl Nål politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Cn42 Eu39 Ggx Hæl 19 Cn39 8 Højde us9 us8 Rød Parts Finger 10 5 Uk7 Cm Eu41 Runde Fod På Sko Nål 5 Pumper Pink Uk6 Sexet Kvinder
Wmns Gymnastiksko Læser 90 Nike Air For Kvinder Beige Max Xr1qwrWv