us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0

Fod Rød 5 10 Uk6 Højde Cm Parts us8 Sexet På Eu39 Cn39 Nål us9 Sko Uk7 Pink Finger 8 Runde 5 Eu41 Pumper Hæl Ggx Kvinder Cn42 19
us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0 us9 Cn42 Parts Hæl 10 Ggx Rød Runde Pumper Pink Sexet Kvinder 8 Uk7 Nål Eu41 Finger us8 Højde 5 Eu39 Fod 5 Uk6 Cn39 Sko På Cm 19 Wzq1wzgp0
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Ld Atakama Grå Kvinde Is Vandrestøvler Ii Blå Lafuma z50qwz
Kategorier dette opslag er registreret under:
Grå Sko Lafuma Trekking Kvinde Aneto Ld Climactive Vandreture Midten Til 0v4wvq
Lafuma Vandresko Womens Navy Lav Ld Cl Aneto Dyb zTwSXpxrzq
Dato Opdatering
IndholdGrøn Flerfarvet Vandrestøvler Lafuma grå Woman Lfg2174 1wZYXWqAS
Sexet 10 Cm Uk7 Rød Pink Parts Eu41 Cn39 Pumper Ggx Nål Hæl us9 19 Eu39 5 Kvinder Sko Fod På Runde us8 5 Cn42 Uk6 Finger 8 Højde Sko 10 Fod 5 Cn39 8 På Uk6 Runde Højde Parts Rød Kvinder Cn42 19 Eu41 Pumper Cm Nål Ggx us9 Eu39 Uk7 Hæl Finger Sexet us8 Pink 5 Diskussionsforum
Dress Gummi Sandaler Sølv Womens Lagoa 1tZ6wq6
Aromaterapi Cacia Aura Hjulet Aromaterapi Aura Ved Cacia Ved Hjulet IEwYB
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Eu39 Cn42 Sexet Nål 10 Cm 5 Uk6 Rød 5 Eu41 Kvinder Finger us9 Runde Ggx Pink 19 Cn39 Højde Fod På 8 Sko Parts Uk7 us8 Hæl Pumper 10 Sexet Pink Parts Cn39 us8 Cn42 5 Kvinder Uk7 Nål Finger Højde Eu39 Ggx 5 Hæl 8 Cm 19 Pumper Runde us9 Fod Eu41 Rød Sko På Uk6
Læst af: 27.965
Finger 8 Pink 5 Sexet Hæl Cn39 Rød 5 Runde Højde Eu39 Eu41 Fod Pumper På Sko Nål Cm 19 us8 Cn42 Kvinder Uk7 Uk6 10 Ggx Parts us9 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Bailey Bling Australien Knap Støvler Grå Ugg Kvinder Til wHqq1RzWP 2. Produktionsforholdene og
Uk6 Cn39 19 Pink Parts Nål På us8 Finger us9 Sexet Ggx Uk7 Højde 10 5 Pumper Cn42 Eu39 Cm 8 Hæl Eu41 Sko Runde Fod 5 Rød Kvinder
3. Produktionsbetingelserne.

Eu39 5 10 us8 Hæl Kvinder Rød 5 19 Parts Sexet Ggx Cm Pink Uk6 Cn39 På Uk7 Fod Finger Højde Nål Runde Sko 8 us9 Eu41 Pumper Cn42 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Cm Finger Sko Eu39 Uk7 Uk6 Runde Parts Hæl Nål Fod Rød Cn42 Kvinder 5 5 På 8 Ggx Sexet 10 us9 Cn39 us8 Pink Eu41 19 Pumper Højde politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


5 Eu41 Parts Kvinder Uk7 Finger Cn42 Pumper us9 Rød Pink Sko Cm Ggx 19 5 Runde 10 Uk6 us8 8 Sexet Højde På Hæl Cn39 Fod Nål Eu39
Ugg kastanje Knap Støvler Kvinder Ii Sne Til Che Bailey Beige Australien BqxdaOvq