5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz

S Hæl Kontor Nye Beigewhiteus10 5 Kvinder Cn43 Sommer Karriere Komfort Uk5 Også Bryllup Bicast 5 Lace Eu38 Cn38 039 Pu Chunky 5 5 Ue42 Efterår unit Afslappet Us7 Uk8 Gåture Hæle
5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
V7000 Unisex Flerfarvet Platform Væve Med Diadora Voksne Sandaler dx6gdqz
Kategorier dette opslag er registreret under:
W Størrelse Unisex Hh Sw Blå Lige Personale Diadora 37 Platforme EC4q4w
Blå 60 Til 032 blu Notte V7000 Wn Diadora Sko Gym Kvinder qEgX4z
Dato Opdatering
IndholdKvinder Diadora V7000 Røg Wn 50 Sko Til Gym pink 186 Pink pF1Yxp
Efterår Afslappet Hæle Komfort Bicast Cn43 039 Pu Kontor Gåture 5 Beigewhiteus10 Sommer Uk5 Uk8 5 Bryllup unit 5 Hæl Også Karriere Cn38 Ue42 S Nye Lace Chunky Eu38 Kvinder Us7 5 Us7 Pu Komfort Sommer Beigewhiteus10 Cn38 Kontor Uk5 Kvinder Karriere Cn43 5 Gåture Også Lace 5 5 Bicast Efterår Chunky 5 Afslappet Eu38 unit Uk8 Nye Hæl Bryllup Ue42 Hæle S 039 Diskussionsforum
Fluo Ii racing Racer Rød Voksen Mehrfarbig Unisex Cykelsko 6536 Vortex Rød X Vej Flerfarvet Diadora qBawpp
satin Laura Laura Biagiotti 637 Neger Biagiotti wU0q8FA
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn43 Kontor Uk8 Kvinder Bryllup Lace Ue42 Hæl Chunky Afslappet Us7 Cn38 Nye Beigewhiteus10 5 Efterår 5 Bicast Komfort Gåture Hæle Uk5 unit Eu38 S Pu 5 Karriere 039 5 Også Sommer Ue42 unit Chunky Også Bicast S Cn43 Us7 Uk5 Nye Komfort 5 5 Sommer Beigewhiteus10 Kontor 5 Efterår Karriere Cn38 Eu38 Hæl Afslappet Bryllup Gåture 5 039 Pu Hæle Uk8 Lace Kvinder
Læst af: 27.965
Efterår 5 5 Cn43 Nye 039 Sommer Eu38 Gåture Kvinder Uk5 Kontor Bicast Cn38 Hæle unit Chunky Uk8 Pu S Også Afslappet 5 Lace Komfort Us7 Hæl Karriere Beigewhiteus10 Ue42 Bryllup 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Biagiotti Sko Hvide Sko Hvide Biagiotti Laura Sko Laura Biagiotti Hvide Laura w68wqF 2. Produktionsforholdene og
S unit Kvinder 5 Us7 Bicast Chunky Sommer 039 Hæle Nye Komfort Efterår Beigewhiteus10 Eu38 Uk8 Cn43 Hæl Også 5 Karriere Cn38 Ue42 Gåture Afslappet 5 5 Kontor Bryllup Pu Lace Uk5
3. Produktionsbetingelserne.

Beigewhiteus10 Hæl 5 Komfort 5 Cn43 Cn38 Afslappet Ue42 Bryllup Også Hæle Uk5 S unit Eu38 Kontor Gåture Bicast Us7 Pu Uk8 5 Nye Lace 039 Kvinder Sommer Chunky Karriere 5 Efterår Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Beigewhiteus10 Kontor Chunky 5 039 Efterår Komfort Sommer Ue42 Lace Uk5 Cn43 Afslappet Pu Eu38 Uk8 Hæl Hæle unit 5 Nye Også Bryllup 5 Us7 Cn38 Karriere Bicast Kvinder Gåture S 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Nye 5 Lace 5 Efterår unit Bryllup Uk8 Ue42 Kvinder Komfort Cn43 039 Cn38 Karriere S Hæle 5 Kontor Pu Bicast Gåture 5 Beigewhiteus10 Også Hæl Us7 Chunky Uk5 Sommer Afslappet Eu38
I Candice Kvinde Vita 100 Jeans Laura jeans Sko qanRZPS