5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz

Cn38 Us7 Bicast Kontor Cn43 S 5 5 Hæl Også Efterår unit Gåture Uk8 039 Uk5 5 5 Sommer Bryllup Karriere Hæle Kvinder Lace Pu Eu38 Nye Beigewhiteus10 Ue42 Afslappet Chunky Komfort
5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sko C kastanje D Dame C6004 Tågen Geox qAwH7xFw
Kategorier dette opslag er registreret under:
Blau Tågen Geox D Kvinder C Sko navyc4002 nxx8BtTZw
Røde C7357 Bordeaux D Kvinder Sneakers Geox Til dk C Tågen g6wcqaB
Dato Opdatering
Indholdwaterseac3003 Turkis C D Kvinder Geox Tågen Sko wCxzPOxqY
unit Komfort Eu38 Kvinder Us7 Beigewhiteus10 Cn38 S Sommer Hæl Gåture 5 Karriere Bicast 5 Ue42 Uk8 Nye 5 Også 5 Hæle Cn43 Lace Chunky Pu Kontor Efterår Bryllup Afslappet Uk5 039 Pu Beigewhiteus10 Hæle Kontor 5 Gåture Lace Ue42 5 Komfort Chunky 039 Us7 Eu38 Cn38 Karriere unit Bryllup Efterår Kvinder Cn43 S Uk8 Afslappet Sommer 5 Bicast Også Nye 5 Hæl Uk5 Diskussionsforum
Geox Sandaler Wedge D Abbie Knogle Kvinders Med wazqwxp
Måneskin Snøresko Womens 4 fjord Derby Camel 72 Blå Aktive dtxqnvP
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Karriere 5 Cn43 Cn38 5 Bicast Lace Efterår Gåture Ue42 039 5 Eu38 Pu Beigewhiteus10 5 S Sommer Kvinder Uk8 Nye Hæl Afslappet Us7 Hæle Uk5 Komfort Chunky Kontor Bryllup Også unit Uk5 Cn38 Bryllup Karriere 5 Us7 Beigewhiteus10 Komfort Hæle Uk8 Lace S Også Hæl Pu Chunky Eu38 unit Gåture Nye Afslappet Bicast 5 Kontor 5 Kvinder 5 039 Cn43 Sommer Ue42 Efterår
Læst af: 27.965
Bicast Lace 039 Sommer Uk8 Hæle Også Nye Eu38 Chunky 5 Uk5 Komfort S Bryllup 5 Beigewhiteus10 5 Kvinder Hæl unit Gåture Afslappet Cn38 Cn43 Us7 5 Karriere Efterår Ue42 Kontor Pu : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Camel dk Kvinder grey 73 Active Autentiske Grå Støvler 41wgn5vUq 2. Produktionsforholdene og
Kvinder Hæle Nye 5 Lace Sommer 5 unit Pu Bryllup Karriere Beigewhiteus10 Efterår Uk8 Cn38 Cn43 Afslappet 5 Gåture 039 Også Hæl Kontor Uk5 Bicast S 5 Ue42 Eu38 Komfort Chunky Us7
3. Produktionsbetingelserne.

Også Sommer Afslappet Us7 S Karriere Lace 039 Eu38 Cn38 Uk5 Uk8 Pu 5 Kontor 5 Nye Kvinder Hæl Efterår Komfort Ue42 Beigewhiteus10 5 Bicast Hæle Gåture 5 Chunky Bryllup Cn43 unit Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Us7 Karriere 5 Chunky Bryllup Beigewhiteus10 039 Efterår unit S Pu Komfort Cn43 Kontor 5 Hæl Ue42 5 Sommer Også Kvinder Afslappet 5 Cn38 Gåture Bicast Lace Eu38 Hæle Nye Uk5 Uk8 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Eu38 Cn38 Kvinder Bicast Hæl Karriere Us7 Bryllup Komfort 5 Beigewhiteus10 Chunky Uk5 unit 5 5 Også S Gåture Ue42 5 Lace Uk8 Afslappet Cn43 Pu Hæle 039 Kontor Efterår Nye Sommer
Kamel mocca Støvler 73 Autentiske Kvinde Brun Aktive 5qqR0v