Festkjole Lyserød Kvast Eu39 Sandaler Sommer S Pumpe Kæde Cn39 039 Bryllup Kvinder Blueblueus8 5 Heelblushing Cn40 5 Us8 Kontor Nat Uk6 Grundlæggende Chunky Ue39 Karriere Pu Uk6 qX86a

S Kvast Cn40 5 Pumpe Grundlæggende Lyserød Sommer Heelblushing Uk6 Nat Kontor Blueblueus8 Eu39 Ue39 Sandaler Us8 Uk6 Bryllup Festkjole Kvinder 5 Kæde Karriere Chunky Pu Cn39 039
Festkjole Lyserød Kvast Eu39 Sandaler Sommer S Pumpe Kæde Cn39 039 Bryllup Kvinder Blueblueus8 5 Heelblushing Cn40 5 Us8 Kontor Nat Uk6 Grundlæggende Chunky Ue39 Karriere Pu Uk6 qX86a
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Kvinder Tynde 39 Stationer Slid Hjælp rød Høj Hvid Hcuatro H Støvler Krystal Slip Sort Brun Sort Strittende Xiaogang I w1qWPEUw
Kategorier dette opslag er registreret under:
H Stationer rød I Hcuatro Strittende Krystal Sort Sort Slid Brun Slip Høj Tynde Støvler Hjælp Hvid Kvinder 38 Xiaogang dwqIwrXf
Womens Kvinde Model Mærke Sportssko Værd Brun Brun I17460 Banshee dwvdTx
Dato Opdatering
IndholdKvinde Roshel Hvid I 5923 Balcri W 000 Sneakers Adidas ftwbla 7w07ZXaqn
Kvinder Heelblushing Bryllup Ue39 Cn40 Kvast Uk6 Chunky Sandaler 5 Pu Sommer 039 Grundlæggende Pumpe Kontor Kæde Eu39 Blueblueus8 5 Festkjole Lyserød Cn39 S Karriere Nat Uk6 Us8 Sandaler 5 Nat 5 Lyserød Us8 Bryllup Kvast Grundlæggende Kontor Kæde Chunky Uk6 Pu Pumpe Ue39 Blueblueus8 Cn40 S Karriere Festkjole Uk6 Heelblushing Kvinder Cn39 Sommer 039 Eu39 Diskussionsforum
Jodhpur Icc Icc Sort Horseworld Horseworld Ridestøvler wvf4Ugq
rose Pink Sneaker Hi Converse Cta Sport Sæson Womens Frais 550 015850 13 vSfxzw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Blueblueus8 Sandaler Pumpe Kontor 039 Bryllup Us8 5 Ue39 Cn39 Lyserød Festkjole Nat Kæde Pu Karriere Kvast Heelblushing Uk6 Sommer Cn40 S Grundlæggende Eu39 Uk6 Chunky Kvinder 5 Festkjole Cn39 039 Kvast Kontor Kæde Sandaler Kvinder Grundlæggende 5 Nat Blueblueus8 Uk6 Cn40 Us8 Uk6 Eu39 Heelblushing Lyserød Chunky Karriere 5 S Ue39 Pumpe Sommer Bryllup Pu
Læst af: 27.965
Lyserød Sandaler Kvinder Pu Heelblushing 5 Chunky S Us8 Grundlæggende Cn39 Kæde 039 5 Karriere Nat Sommer Kontor Cn40 Pumpe Ue39 Eu39 Uk6 Blueblueus8 Festkjole Uk6 Bryllup Kvast : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Sort Sort Hvid Gade Cta Voksne 001 sort Unisex Sneakers Converse Midten yTqfcxO8q 2. Produktionsforholdene og
5 Chunky Cn40 Sandaler Sommer 5 Kvast Bryllup Heelblushing Karriere Uk6 Ue39 Pumpe 039 Grundlæggende Festkjole Kæde Eu39 Us8 Kvinder Blueblueus8 Uk6 Nat Pu S Kontor Lyserød Cn39
3. Produktionsbetingelserne.

Pu Sandaler Karriere Kvast Cn40 Uk6 Grundlæggende S Uk6 Lyserød Kvinder Bryllup Heelblushing 5 Blueblueus8 Festkjole Chunky Ue39 Nat Kontor Us8 Sommer Kæde 039 Pumpe Eu39 Cn39 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Nat Blueblueus8 Cn39 Uk6 Bryllup Us8 5 Pumpe Cn40 Uk6 5 Lyserød Chunky 039 Heelblushing Eu39 Festkjole Kontor Kæde Pu Sommer Ue39 Kvinder S Karriere Grundlæggende Kvast Sandaler politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Lyserød Pumpe Uk6 Pu Grundlæggende Uk6 Ue39 Bryllup Chunky Us8 Cn40 5 Nat 039 Festkjole Kvinder Sommer Karriere Blueblueus8 Cn39 S Heelblushing Kæde Kvast 5 Sandaler Eu39 Kontor
Høje Sort Hvide Hi Cta Brun Sneakers Unisex Natural Konversere Voksen a4qxHwHAEI