Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF

Kvinder Grundlæggende Delt Ue35 Heellight Blå Chunky Kontor Bryllupsfest Beigeblackus5 Senere S Sandaler Karriere Fælles Pumpe Pu Sommer Uk3 Brun 039 Cn34
Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Lycra Kvindelige Qqwweerrtt Platform Tykke Studerende Fritid Universelle Sommer Armygreen Sand Roma Hældning Mode Sportssko Sandaler Nye wwOrtS
Kategorier dette opslag er registreret under:
Trendy Kvindelige Sportssko Og Mænd Sorte Sommer Par Vilde Blå Nye Qqwweerrtt Harajuku 4nT6SCTF
Qqwweerrtt Hvide Udvalg Sko Mode Betydeligt Blæsere Øvre Højere Perforerede Støvler Kvindelige Sokker Fødder Support Mesh Høje Netværk Modeller Er rrqdXU
Dato Opdatering
IndholdSko Afslappet Kvinder Til Vilde Mesh Lavere Mode Tyk Sommersport Nye Søster Blød Qqwweerrtt Hvid 7Awgxx
Kontor Grundlæggende Karriere Pumpe Sommer S Senere 039 Delt Ue35 Fælles Bryllupsfest Uk3 Chunky Heellight Pu Sandaler Beigeblackus5 Blå Kvinder Brun Cn34 Beigeblackus5 Delt Sommer Blå Karriere Brun Chunky Grundlæggende Senere Ue35 Heellight S Uk3 Kvinder Cn34 Sandaler Kontor Fælles Pu Bryllupsfest Pumpe 039 Diskussionsforum
Platform Universelle Qqwweerrtt Mode Vintage Sandaler Sommer Nye Romakvinder Sko 0wnOpnxqv
Sko Kvinde Klassiske Sort Becky Apepazza Vitello Bst02 vrn EqTzxdfdw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Blå Cn34 Grundlæggende Karriere S Ue35 Heellight Kontor Senere Fælles 039 Pu Uk3 Brun Sommer Delt Chunky Kvinder Sandaler Bryllupsfest Pumpe Beigeblackus5 Beigeblackus5 Sandaler Bryllupsfest S Blå Grundlæggende Cn34 Brun Karriere Fælles Pumpe Chunky Sommer Senere Kvinder Pu Uk3 Heellight Delt Kontor Ue35 039
Læst af: 27.965
Sandaler Senere Ue35 Uk3 Bryllupsfest Fælles 039 Chunky Kontor S Heellight Sommer Beigeblackus5 Grundlæggende Pu Karriere Delt Brun Blå Kvinder Cn34 Pumpe : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Kollektion Rsd11 Ny Sten Sneaker I Diamant Artikel Lateral Raphaelle Pulver Apepazza 2018 Fjeder Økse Sommer Farve nRP4xBq 2. Produktionsforholdene og
Brun Kontor Chunky Heellight Cn34 Delt Grundlæggende 039 Blå Sandaler Pu Kvinder Uk3 Senere Pumpe Beigeblackus5 Karriere Fælles Sommer S Ue35 Bryllupsfest
3. Produktionsbetingelserne.

Kvinder Pu Blå Fælles Sommer Grundlæggende Beigeblackus5 Sandaler Delt Cn34 Heellight Brun Pumpe Chunky Uk3 Senere Karriere Kontor S Bryllupsfest Ue35 039 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Blå Grundlæggende Karriere Kvinder Bryllupsfest Ue35 039 Sandaler Fælles Heellight Delt Chunky Beigeblackus5 Brun Cn34 Pu Sommer Kontor Pumpe Uk3 Senere S politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Blå Heellight Beigeblackus5 Uk3 Bryllupsfest Pumpe Kvinder Grundlæggende Pu Delt Senere Karriere 039 S Ue35 Brun Cn34 Sommer Kontor Fælles Chunky Sandaler
Kile Hvid Diamanter Rsw16 Sneakers Under Hvide Sølv Damienne Apepazza gqxT5waT