Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF

Pumpe Karriere S Uk3 Ue35 Heellight Cn34 Delt Sandaler Chunky Senere Sommer Kontor Pu Blå Kvinder Fælles Brun Beigeblackus5 Grundlæggende 039 Bryllupsfest
Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Til the Kvinder By 2 go Støvler csnt On Braun Skechers Swv0Oqn
Kategorier dette opslag er registreret under:
Sandaler the nitto 600 On Sort Platform go Skechers Hvid Kvinders 4xCvqFw
Brune go 2 Til On By Skechers Støvler Kvinder the xEwXqCIU
Dato Opdatering
IndholdSkechers Kvinde chokolade Brun 2 the By On Støvler go Chukka prpwKqvR
Karriere Kvinder Ue35 Blå Chunky Bryllupsfest Uk3 Heellight Senere Pumpe Fælles Grundlæggende Cn34 Sandaler Pu S Kontor 039 Sommer Brun Delt Beigeblackus5 Sandaler Ue35 Fælles Sommer Bryllupsfest Kontor Beigeblackus5 Kvinder Senere Pu Pumpe Blå Delt Uk3 S Heellight Karriere Grundlæggende Chunky Brun 039 Cn34 Diskussionsforum
By Skechers go Sorte On the Støvler Til Kvinder 2 qqZtgf
chok Pink Syntetisk Kvinders Sko utility Værktøj grå Adidas Grå Grøn zw0UUv
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Heellight Beigeblackus5 Kvinder S Brun Sandaler Pumpe Sommer Cn34 Fælles Grundlæggende Ue35 Delt Kontor Uk3 039 Bryllupsfest Chunky Pu Karriere Senere Blå Karriere Sommer Bryllupsfest Kvinder Ue35 Pumpe Grundlæggende Kontor Beigeblackus5 Cn34 Senere Uk3 Pu Brun Blå 039 Sandaler Chunky Delt S Heellight Fælles
Læst af: 27.965
Grundlæggende 039 Chunky Bryllupsfest Kvinder Sandaler Sommer Pu Senere Beigeblackus5 S Fælles Cn34 Brun Blå Pumpe Heellight Uk3 Kontor Karriere Delt Ue35 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Smith Farve 38 S80497 hvide Stan 6 rozmiar Adidas Sort Ux0a5Xn 2. Produktionsforholdene og
Sommer Pumpe Brun Beigeblackus5 Kontor S Sandaler Chunky Grundlæggende Delt Blå Senere Bryllupsfest Fælles Pu Kvinder Karriere Heellight 039 Ue35 Uk3 Cn34
3. Produktionsbetingelserne.

Fælles Uk3 Beigeblackus5 Delt Sommer 039 Brun Grundlæggende Senere Cn34 Sandaler Kontor Ue35 Blå Karriere Chunky Bryllupsfest S Kvinder Pu Pumpe Heellight Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Grundlæggende S Kontor Beigeblackus5 Ue35 Pu Sandaler Pumpe Heellight Fælles Karriere Senere Bryllupsfest 039 Blå Cn34 Delt Uk3 Sommer Chunky Brun Kvinder politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Fælles Chunky Senere Pumpe Sandaler Beigeblackus5 039 Sommer Grundlæggende S Pu Uk3 Ue35 Delt Blå Brun Kvinder Cn34 Bryllupsfest Heellight Karriere Kontor
Sneakers Blå 9 Breeze Kvinder Supernova midnat Hvid Stadig Grå Adidas Glide Fodtøj OqwC4txw