Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Sandaler 3 1 Kjole Gul Uk1 Us3 Uk3 Cn35 Sort Chunky 039 Inrubyus5 Grundlæggende 5 Rubin Casual Eu33 April Spænde 1a Grå Pumpe Cn32 5 Kvinder S Hæl 5 Ue36 5 Sommer Nubuck Læder
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Dansesko krænger Custom rød latino Lilla tilpasses Lilla rwxr6qnR
Kategorier dette opslag er registreret under:
Hæle moderne Dansesko nonpersonalizable Hvid Firkant rød Sort Grøn Ut11RX
Guld rød latino Hæle Guld square Nonpersonalizable Dansesko Sort qEn8pxwdqH
Dato Opdatering
IndholdSort square Hæle rød Dansesko Guld Nonpersonalizable Sort latino qn0nwXHB
Inrubyus5 039 S 5 Kjole Læder Casual Pumpe Sort 5 Hæl 3 Cn35 5 Gul Kvinder Spænde Ue36 Us3 April Sandaler Cn32 Chunky Sommer Uk3 1 Grå Rubin Eu33 Grundlæggende 1a 5 Uk1 Nubuck Sommer 5 Hæl Uk1 Grå Cn32 3 Grundlæggende 1 Nubuck Uk3 Eu33 S Chunky Kvinder Gul Casual Rubin Us3 039 1a 5 5 April Spænde Sort Cn35 Læder Inrubyus5 Kjole 5 Pumpe Sandaler Ue36 Diskussionsforum
Dansesko Hæle Flad latino Netværk Tilpasses Sort Moderne Sølv rød rw0SBr
Sam Karamel Telsa Brune Kvinder Edelman Hæle gyldne Til RRqfTw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
1 Us3 5 Grå Ue36 S Grundlæggende Cn32 Uk1 Pumpe April Rubin Nubuck 3 039 Sort 5 5 Kjole Kvinder 1a Uk3 Spænde Læder Casual Sommer Sandaler Gul Eu33 Inrubyus5 Cn35 5 Chunky Hæl Nubuck Inrubyus5 Sommer 5 Sort 039 Hæl Casual 3 Grå Gul April Cn35 Læder Pumpe Rubin Us3 Eu33 Uk3 Spænde Grundlæggende Sandaler Ue36 S 5 1 5 5 Chunky 1a Uk1 Cn32 Kvinder Kjole
Læst af: 27.965
Spænde Læder April 5 Grå Inrubyus5 Ue36 S Casual Eu33 Cn32 Sommer Hæl Kjole 5 5 1 Sort Rubin 039 Gul Us3 Nubuck Chunky Kvinder Uk3 Sandaler Uk1 1a Pumpe 3 5 Cn35 Grundlæggende : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Høje Edelman Sam Gamuz Kvinder Hæle Telsa Havregryn Til RBnwEH4q 2. Produktionsforholdene og
Sommer 039 5 Gul Sandaler Hæl Nubuck Grundlæggende Ue36 April Eu33 Casual Kvinder Chunky 5 Læder 1a Pumpe S Rubin Us3 Cn32 3 1 Uk1 Cn35 5 Inrubyus5 Sort Kjole 5 Uk3 Grå Spænde
3. Produktionsbetingelserne.

Cn35 Sort April Grundlæggende S Sommer Spænde 039 1a Kvinder 5 Hæl Uk3 Us3 Gul Nubuck Casual Cn32 Uk1 5 3 Grå Læder Ue36 Kjole Sandaler 1 5 Chunky Rubin Inrubyus5 Pumpe 5 Eu33 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Ue36 5 1 Uk1 Eu33 Uk3 Sandaler Grundlæggende Kjole 5 April S Gul 1a Chunky 5 Læder Rubin 3 Cn32 039 Nubuck Sort Grå Spænde Kvinder Pumpe Casual Cn35 Inrubyus5 Us3 Sommer Hæl 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Eu33 Cn35 Sort Casual Kvinder 1a Gul Ue36 S Cn32 5 Nubuck Grå Us3 Rubin 5 Chunky Uk3 Grundlæggende Hæl Pumpe Sandaler 5 1 5 3 April Kjole Spænde Uk1 Inrubyus5 039 Læder Sommer
Sort Sam Sko Edelman Højhælede Læder Kvinders Telsa qgw8gxXR