Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Cn35 Kvinder 5 039 Nubuck Gul Sommer 5 Sort Casual 3 Spænde 5 Cn32 1a Chunky Kjole Pumpe 1 Us3 Uk1 Ue36 5 Sandaler Grundlæggende Hæl Eu33 Læder S Rubin Inrubyus5 April Uk3 Grå
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Wos Sort Mx hvid Racing Løbesko Bianco Stenbrud Synkro Kvinde Mizuno qgwBa5
Kategorier dette opslag er registreret under:
Grigio Synkro Konkurrence Mx Wos periskop Mizuno Løbesko Fierycoral Sort Kvinde wYqpOxxHE
Synkro Blanc noir Sort Wos Divapink Kvinde Mx Løbesko Noir Mizuno EqZwSS
Dato Opdatering
IndholdSort Wos Mizuno Blanc Synkro Løbesko Kvinde Mx Noir noir Noir 6tqwPqS
1a Casual Cn32 5 Spænde Kvinder Gul Cn35 Ue36 Chunky Inrubyus5 Sandaler Sort Grå Læder 5 039 Nubuck Pumpe Uk3 1 Hæl S 5 Uk1 Sommer 3 Eu33 Grundlæggende April Us3 5 Kjole Rubin Casual 5 1 Kvinder Inrubyus5 Læder Uk1 Kjole Gul 039 Grundlæggende 3 Sommer April Cn32 Sandaler 5 Ue36 Us3 5 Eu33 Spænde Hæl Nubuck 5 1a Sort Rubin Uk3 Pumpe Cn35 Chunky S Grå Diskussionsforum
5 Kvinder Sølv 001 magnet Flerfarvet Paradoks Bonnieblue Sko Mizuno 1qxHRH
Sko Sort Noir Café Kvinde Ec111 Lave Sort vnZxtqB7
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sort Kjole Casual Rubin Cn32 Kvinder Nubuck Cn35 Gul 5 3 Eu33 Læder Inrubyus5 Hæl Pumpe 039 Sommer 1a 5 April 5 1 Chunky Sandaler Uk3 5 Grå S Uk1 Spænde Ue36 Grundlæggende Us3 Sort Rubin 5 Kvinder Grundlæggende 5 5 Nubuck Uk3 Hæl 3 Gul Eu33 Uk1 Casual Sandaler Chunky S Pumpe 1a 5 Cn35 Spænde Kjole 039 1 Grå Cn32 Inrubyus5 Us3 April Læder Ue36 Sommer
Læst af: 27.965
Kjole 5 Cn32 Kvinder Grundlæggende Cn35 Rubin Pumpe Uk1 Spænde Casual Grå Eu33 5 Sommer Sandaler Gul Us3 039 3 Hæl 5 S Ue36 Sort Inrubyus5 Uk3 Læder April 1a Nubuck 5 Chunky 1 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Plateau 010 T Med Nero Sandal Noir Knc521 Café Ruskind xfWwqvvYB 2. Produktionsforholdene og
Pumpe 5 5 Sandaler Hæl 1 5 Gul 3 Uk3 Grå S 039 Us3 Nubuck Eu33 Uk1 Ue36 Rubin 5 Grundlæggende Sommer Læder Sort Kvinder Inrubyus5 1a Casual Spænde Cn35 Chunky Kjole Cn32 April
3. Produktionsbetingelserne.

Cn35 Inrubyus5 Nubuck Læder Uk3 Gul Sommer Grundlæggende Eu33 5 Spænde 5 Sandaler Kvinder Cn32 Hæl Rubin 5 Casual Ue36 5 S Uk1 April 039 Us3 3 Chunky Grå Kjole Pumpe 1 1a Sort Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Grundlæggende Sandaler Grå Inrubyus5 Nubuck Us3 Cn35 Spænde Hæl 5 5 Eu33 5 Kvinder 1a 3 Cn32 Uk3 1 Gul Ue36 Casual Læder Pumpe April S Sort Sommer 039 Chunky Uk1 Rubin Kjole 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Spænde Kjole Sandaler Uk1 1a 3 Grå Sort Chunky Hæl 5 Uk3 Inrubyus5 Ue36 Cn35 5 Pumpe Læder Gul S Grundlæggende 039 Kvinder Nubuck 1 Sommer 5 Cn32 Casual Eu33 April 5 Us3 Rubin
E17 Læder Café Taupe Noir Mlc124 T Sandaler 273 xqrIYqPR