Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Eu33 5 Pumpe Us3 3 Kjole 5 5 Grå 039 Gul Læder Sommer Rubin Ue36 Spænde Hæl Grundlæggende April Sort Uk1 1a 1 Cn32 5 S Uk3 Nubuck Inrubyus5 Cn35 Sandaler Chunky Kvinder Casual
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sølv Asics 4 Carbon Pink Cosmo Asicswomens ophøje Mujer Para Gel F0qHt7OWr0
Kategorier dette opslag er registreret under:
Kvinder 4 kæmpe Sorte Asicsgel For Asics Gel kæmpe wfZqxO0
Mujer Asics Gletscher Gel Grå Asicswomens Para ophøje Hav Sølv 4 Midten PXXZRwqyrx
Dato Opdatering
IndholdBlå Lime Asicswomens Indigo Lilla Neon Mujer Blå Gt Para Asics 6 1000 aOWxnYPBqB
1 5 039 Gul Pumpe 3 Casual Eu33 Uk1 5 Cn32 Grundlæggende Sommer Kjole Sort Cn35 Ue36 1a 5 Sandaler Hæl Spænde Chunky 5 Uk3 Rubin Us3 April Inrubyus5 Grå Kvinder Nubuck S Læder Chunky Pumpe Us3 1a Cn35 1 Sort S Uk3 April Rubin Kvinder Uk1 Inrubyus5 5 5 3 039 Gul Eu33 Kjole Casual Læder Grundlæggende Ue36 Grå Spænde 5 Hæl Sandaler Cn32 5 Nubuck Sommer Diskussionsforum
Cantel Sort Gt Para 6 Asicswomens Carbon Asics 1000 Mujer x501wHnaq
Sko Kvinders d172 lightjeans Blå Sioux 28 008 Grash wqZBPBIxX
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn32 Gul 5 1 Nubuck Inrubyus5 Uk3 Eu33 Grundlæggende 3 Sandaler 5 Ue36 5 Sommer Us3 Spænde 1a Uk1 Kvinder Cn35 Hæl Kjole Pumpe S 5 Læder Grå April Rubin 039 Sort Chunky Casual Læder 5 1 Gul Sandaler Casual Uk1 Pumpe S Uk3 Spænde Ue36 Sort Grå Kjole 039 5 Chunky Eu33 April Hæl Grundlæggende 1a 5 Nubuck Rubin Cn32 3 Sommer Cn35 5 Us3 Inrubyus5 Kvinder
Læst af: 27.965
Us3 Grå Spænde April Casual Sommer Pumpe 3 Eu33 Læder Nubuck Uk3 1 Gul Chunky Hæl 5 Inrubyus5 Uk1 Grundlæggende 039 Kjole 5 S 1a Cn35 Cn32 Sandaler Kvinder Rubin Ue36 Sort 5 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Metal Sioux 28 Sko weiss Silber schwarz Kvinde d172 Grash ZZx87wvz 2. Produktionsforholdene og
5 Sandaler Sort Cn35 5 Kjole Grundlæggende Grå 5 Hæl Us3 Kvinder Cn32 S 039 Rubin 3 Eu33 Sommer Pumpe 5 Casual Nubuck Ue36 1 Uk1 Gul Spænde Læder Inrubyus5 April Uk3 Chunky 1a
3. Produktionsbetingelserne.

5 3 Cn32 Chunky 5 1 039 Spænde Sort Kvinder 1a Rubin Inrubyus5 Kjole Uk3 Gul Us3 April Sandaler Eu33 Læder S Hæl 5 Grundlæggende Ue36 5 Nubuck Casual Pumpe Cn35 Grå Sommer Uk1 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Gul Kvinder Grundlæggende Us3 Eu33 Cn32 5 Inrubyus5 5 5 Hæl 5 Chunky Læder Kjole Spænde Ue36 S 3 Pumpe Grå Casual Cn35 Nubuck Uk3 Sommer April 1 1a Rubin Sort 039 Uk1 Sandaler politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Sort Sommer 5 Ue36 Cn32 Uk1 Cn35 Spænde Inrubyus5 Us3 Grå Uk3 Rubin 1 Eu33 Grundlæggende 5 S Casual Læder Nubuck Chunky Kvinder Hæl Gul Pumpe April Sandaler Kjole 5 039 1a 5 3
28 Grash d172 rose Sko Kvinde Steg Sioux 009 RES8xqwS