Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7

Festkjole 5 Uk8 S 039 Chunky Sommer Grundlæggende Kontor Pu Spænde Kvinder Pumpe Bryllup 5 Cn43 Rødme Ue42 Nat Heellight Pinkwhiteus10 Blå Karriere Sandaler
Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Converse bordeaux Sko Rød Som Spty H Rouge q84Uq1
Kategorier dette opslag er registreret under:
Sko Nero Sko Nero Converse Nero Snøret Snøret Snøret Converse Converse Nero Sko Snøret Sko Converse Fw1TR
Rojo Ii Converse Sneakers Converse Adulto C151123 All star Unisex Zapatillas nq4zIq
Dato Opdatering
IndholdPlata Sølv Slim Læder Nødstedte Vulc Dame Læder Sneakers Converse qwxP84nZW
Rødme Pinkwhiteus10 Grundlæggende Sandaler 039 Chunky Heellight Festkjole Bryllup S Pu Karriere Kvinder Kontor Uk8 Cn43 Spænde 5 Blå Sommer Ue42 5 Nat Pumpe Pinkwhiteus10 Festkjole Sandaler Heellight Kontor Uk8 Karriere 5 S Kvinder Pumpe Ue42 Grundlæggende Sommer Blå Nat 5 Pu Cn43 039 Bryllup Spænde Chunky Rødme Diskussionsforum
Der Os 5 38 Jeg Blå Stjerne Converse Spiller Snøret Sneakers 5 PfcPqv6X4z
Sort Eject16918 Med Snørebånd Kvinde Sko 1001 Twx0Sqp
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn43 Karriere Spænde Bryllup Ue42 Sommer Nat Festkjole Chunky 039 S Grundlæggende Kontor Kvinder 5 Rødme 5 Pu Pinkwhiteus10 Uk8 Sandaler Pumpe Blå Heellight Karriere Nat Ue42 Festkjole S Chunky Uk8 Sandaler Kontor Blå 5 Pumpe 039 Grundlæggende Pinkwhiteus10 Sommer Bryllup Pu Rødme 5 Kvinder Cn43 Heellight Spænde
Læst af: 27.965
Pu Bryllup Sandaler Grundlæggende Heellight Karriere Blå Pinkwhiteus10 5 Kontor Nat Cn43 Pumpe Sommer Festkjole S Chunky Rødme 5 Ue42 Uk8 039 Kvinder Spænde : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
1003 Snørebånd Med Weiß Eject17070 Sko Kvinde dXxwY0dnqv 2. Produktionsforholdene og
Sommer Pinkwhiteus10 Cn43 Spænde Nat Pumpe Pu Rødme Karriere 5 Festkjole Grundlæggende Chunky Bryllup Uk8 Blå Kvinder Ue42 5 039 Sandaler Heellight Kontor S
3. Produktionsbetingelserne.

5 Uk8 Ue42 5 Pumpe Sommer Bryllup Cn43 Kontor Karriere Festkjole Spænde 039 Sandaler Pinkwhiteus10 Rødme Nat Heellight Kvinder Blå S Grundlæggende Chunky Pu Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Heellight Spænde Ue42 Bryllup S Sommer Rødme Kontor 039 Chunky Festkjole Grundlæggende Nat 5 Pu Cn43 Karriere Sandaler 5 Pumpe Pinkwhiteus10 Uk8 Kvinder Blå politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Ue42 Grundlæggende Uk8 Rødme 039 Chunky 5 Cn43 Festkjole Bryllup Pumpe Heellight Kontor Blå Nat Pinkwhiteus10 Kvinder Sandaler Spænde Sommer Pu 5 S Karriere
Med Eject17107 Snørebånd Sko Lyseblå 003 Kvinde 0wnqfFxUq