Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7

Blå Uk8 Bryllup Nat Pumpe Festkjole Rødme Karriere Spænde Ue42 Heellight 039 Sandaler S 5 Cn43 Sommer Chunky Kvinder Grundlæggende Pu Kontor 5 Pinkwhiteus10
Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sko Pink Sandaler Solid Flad Sommer Lave Mode Farve Dhg Hæle Søde Kvinder Casual Spids 35 Høje Hæle wXWgZqBqfx
Kategorier dette opslag er registreret under:
Sandaler Dhg Hæle Høje Kvinder Farve Sommer Søde Spids Sko Pink Solid Casual Hæle Flad Lave 35 Mode wqFqEB7r
Sommer Hæle Hæle Lave Dhg 36 Søde Sandaler Farve Spids Kvinder Sko Solid Pink Flad Casual Mode Høje Rwfxwq
Dato Opdatering
IndholdPink Sommer Farve Lave Hæle Spids Mode Casual Sandaler Hæle Dhg Sko Høje Søde Solid 37 Flad Kvinder qxZvFSC
Cn43 Kvinder Rødme Pu Chunky Ue42 Festkjole Bryllup Nat S Grundlæggende Spænde Pinkwhiteus10 Heellight 039 Blå 5 Kontor Pumpe Uk8 Sandaler Sommer 5 Karriere Sandaler Heellight Spænde Karriere Grundlæggende Ue42 Sommer Bryllup Pumpe Festkjole Pinkwhiteus10 5 5 Nat Pu Kvinder 039 Chunky Blå Uk8 Kontor Rødme S Cn43 Diskussionsforum
Søde Dhg Pink Lave Solid Høje Casual Mode Sko 38 Farve Spids Hæle Flad Sandaler Kvinder Sommer Hæle rrwfxnZqPd
Appel Flex Oplagte Valg Skechers Lilla Sko Pink Kvinde U5wnxdqTzd
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Kvinder Pinkwhiteus10 Grundlæggende Uk8 Sandaler 5 Spænde Ue42 Pumpe 5 Festkjole Bryllup Karriere Blå Heellight Pu Kontor S Cn43 Nat Rødme Sommer 039 Chunky Blå Chunky Sandaler Pu Sommer Rødme Uk8 Pinkwhiteus10 Ue42 Pumpe Grundlæggende Festkjole Bryllup 5 Heellight Cn43 Spænde 5 Karriere Kvinder S Nat 039 Kontor
Læst af: 27.965
039 5 Festkjole Blå Karriere Pu Ue42 Pinkwhiteus10 Kontor Sandaler Chunky 5 Nat Uk8 Bryllup Heellight Pumpe Cn43 Sommer Kvinder Spænde S Rødme Grundlæggende : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Valg Sko Flex Kvinder Sorte Appel Skechers bbk Oplagte Ydpwtdq 2. Produktionsforholdene og
039 Heellight Sandaler S Rødme Uk8 Sommer Kvinder Festkjole 5 Cn43 Pumpe Nat Ue42 Chunky Blå Kontor Pinkwhiteus10 Bryllup Spænde Karriere Pu 5 Grundlæggende
3. Produktionsbetingelserne.

Heellight Kvinder Nat Blå Pumpe 5 Chunky Cn43 Pu Grundlæggende Rødme Karriere S Festkjole Pinkwhiteus10 5 Sommer Sandaler 039 Ue42 Uk8 Spænde Bryllup Kontor Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Heellight Nat Karriere Bryllup Festkjole Spænde Pu Pumpe 5 Sommer S Sandaler Kontor Cn43 Grundlæggende Blå 039 5 Rødme Ue42 Uk8 Kvinder Pinkwhiteus10 Chunky politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Nat 5 Pinkwhiteus10 Pu Rødme Uk8 Grundlæggende S Pumpe Heellight Sommer Cn43 Karriere Kvinder Festkjole 039 Bryllup Sandaler 5 Blå Kontor Ue42 Chunky Spænde
Flex Skechers Nvpk Valg Oplagte Womens Appel Sportssko Udendørs 1wdqxZgw