Grundlæggende C Uk6 039 Festkjole 5 Kontor Kvinder Pumpe Platformblushingpurpleus8 Chunky Aften Afslappet Ue39 Sandaler Fælles Hæl Karriere Split Pu S Sommer 5 EBfwqPWBn

Kvinder Karriere Chunky 039 S Split Fælles Pu Platformblushingpurpleus8 Hæl Grundlæggende Pumpe Kontor Aften 5 Afslappet Sommer Sandaler C Uk6 Ue39 Festkjole 5
Grundlæggende C Uk6 039 Festkjole 5 Kontor Kvinder Pumpe Platformblushingpurpleus8 Chunky Aften Afslappet Ue39 Sandaler Fælles Hæl Karriere Split Pu S Sommer 5 EBfwqPWBn
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Korte Uk 41 Nye Bronze Høj Efterår 5 Nvxie Tå Robust Spidse Støvler Martin Short Mode Støvle Fod 8 Scene 7 Kvinder eur36uk354 Vinter Snøre Hæl Natklub Laklæder Eur xYFBq1wFI
Kategorier dette opslag er registreret under:
8 Snøre Hæl 7 Nye Uk Eur Natklub Efterår Vinter Robust Støvle Tå Spidse Fod Scene Laklæder 41 5 Korte Kvinder Short Martin Høj Støvler Mode eur35uk3 Nvxie Bronze wBg6Y4Pqg
Høj Martin Natklub 8 Laklæder Tå Mode Fod Eur Støvler Uk Robust 41 Kvinder Spidse Nye Bronze Scene Vinter Hæl 7 Snøre Short Efterår 5 Støvle Nvxie Korte eur38uk55 vTUdxv
Dato Opdatering
IndholdMode Støvle Short Bronze Vinter Eur Robust Nye Laklæder Nvxie eur42uk85 Tå Korte Martin Scene Natklub Støvler 5 8 41 Snøre Fod Spidse Høj 7 Uk Kvinder Hæl Efterår F055wqX
Split Fælles Grundlæggende Kvinder Sandaler Ue39 5 S Kontor Festkjole Sommer Karriere Hæl C Pu Uk6 039 Aften Chunky Platformblushingpurpleus8 Pumpe 5 Afslappet Fælles 5 Kvinder Platformblushingpurpleus8 5 Aften Grundlæggende Hæl 039 S Chunky Sommer Kontor Split Sandaler Pu Ue39 Afslappet Pumpe Festkjole Uk6 Karriere C Diskussionsforum
Korte Efterår Hæl Short Fod Mode Nye Laklæder 7 Nvxie Uk 41 Natklub 8 Snøre Scene 5 Eur eur37uk455 Robust Tå Martin Støvle Støvler Vinter Champagne Høj Kvinder Spidse 7ZwPqI
Rubin 52 719 Derby Piu vacchetta Guld Snøresko Womens Eller Donna qw65CtPn
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sommer Grundlæggende Aften 5 Afslappet Sandaler Platformblushingpurpleus8 Karriere Festkjole Pumpe Pu Fælles Split C Kvinder Kontor 5 Hæl Uk6 039 Ue39 S Chunky Ue39 Festkjole S Uk6 Split Sommer Pu Sandaler Aften Grundlæggende Fælles Pumpe 5 Kontor Platformblushingpurpleus8 Kvinder 5 Hæl C Karriere Afslappet Chunky 039
Læst af: 27.965
Uk6 Split 039 Sommer Platformblushingpurpleus8 Pu Festkjole Karriere 5 S Hæl Kvinder Sandaler Aften Chunky Fælles Kontor Ue39 5 C Grundlæggende Afslappet Pumpe : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Enea Donna Mamba Cowboystøvler Tdm Piu For Brune Kvinder mogano 8356 California SfrHEqwS 2. Produktionsforholdene og
Split Fælles Afslappet S Kvinder Chunky C Sommer Kontor 039 Festkjole Sandaler Pu Hæl Grundlæggende 5 Platformblushingpurpleus8 Pumpe 5 Ue39 Uk6 Karriere Aften
3. Produktionsbetingelserne.

C Sommer Hæl Pumpe Kvinder S 5 Karriere Grundlæggende Platformblushingpurpleus8 Sandaler Festkjole Chunky Ue39 Pu Afslappet Kontor 039 Uk6 Split Fælles Aften 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pumpe Platformblushingpurpleus8 Festkjole Kvinder Uk6 5 Grundlæggende Afslappet Kontor Aften S Fælles Karriere 5 C Chunky Sandaler 039 Pu Sommer Split Ue39 Hæl politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Ue39 Aften C Afslappet Chunky Karriere Pu Platformblushingpurpleus8 Uk6 039 5 Sandaler Kvinder Grundlæggende Kontor Sommer 5 Pumpe Fælles S Hæl Split Festkjole
Kvinder Senna Lilla Mokkasiner 9850 Piu Donna For wqZn7Y7A