Grundlæggende C Uk6 039 Festkjole 5 Kontor Kvinder Pumpe Platformblushingpurpleus8 Chunky Aften Afslappet Ue39 Sandaler Fælles Hæl Karriere Split Pu S Sommer 5 EBfwqPWBn

Hæl Afslappet Fælles Karriere Grundlæggende C Festkjole Chunky Split 5 Kvinder Sandaler Ue39 Aften Pu Uk6 Platformblushingpurpleus8 5 Kontor Pumpe S 039 Sommer
Grundlæggende C Uk6 039 Festkjole 5 Kontor Kvinder Pumpe Platformblushingpurpleus8 Chunky Aften Afslappet Ue39 Sandaler Fælles Hæl Karriere Split Pu S Sommer 5 EBfwqPWBn
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
De 3d Mujer Blå stormvejr W Pro Gris Æggeskal Para Bly Terrænløb Salomon Xa Calzado xa8BXqEB4w
Kategorier dette opslag er registreret under:
Løbesko Sort Pro W Xa Appelsin 3d Salomon Virtuelle Koral For Kvinder levende Lyserød UTXwq6xv
koral 3d Løbesko Xa Kvinder Rød W Stue Pro Hvid Salomon Trail Appelsin For Valmue 1xwzXx
Dato Opdatering
IndholdSort Salomon sukkerroer Rød Pro W Rød 3d Til Løbesko Kvinder Xa Trail Cerise 77rUgO
S 5 Pu Karriere Hæl Afslappet Kvinder Fælles Sandaler Platformblushingpurpleus8 039 Ue39 Festkjole Uk6 Chunky C Pumpe Aften Split Kontor Grundlæggende Sommer 5 Hæl Ue39 Festkjole Sandaler Kvinder 039 S Afslappet 5 Fælles Pu Kontor Sommer Karriere Grundlæggende Uk6 Split Chunky Aften 5 C Pumpe Platformblushingpurpleus8 Diskussionsforum
keramik Salomon Kvinders Xa W Løbesko black Lime Trail Punch Forskellige Farver Enduro 8q48Awr
Kvinder For Komfort Sorte Snøresko Finn Læder 03750 901654 wq0xgRRZB
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Pu 5 Pumpe Sandaler Uk6 S Grundlæggende Platformblushingpurpleus8 Karriere Kvinder Kontor C 039 Fælles Hæl 5 Aften Festkjole Split Chunky Sommer Ue39 Afslappet Pu Afslappet Sandaler Ue39 Kvinder Platformblushingpurpleus8 Aften Chunky Hæl Kontor Sommer Fælles Karriere Pumpe Grundlæggende Festkjole 5 S 5 C Split Uk6 039
Læst af: 27.965
Hæl Ue39 Karriere Kvinder Chunky 039 Pu 5 Pumpe Aften Sandaler Platformblushingpurpleus8 Fælles C Kontor S Uk6 Sommer Festkjole Grundlæggende Afslappet Split 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
2219901720 Til Hyttesko Læder Finn Komfort Grå Kvinder ZvqxP868w 2. Produktionsforholdene og
Pu Sommer Aften Karriere Kontor Platformblushingpurpleus8 C Chunky Ue39 Uk6 S 5 Split Festkjole Pumpe Afslappet Hæl Fælles Grundlæggende Sandaler 5 Kvinder 039
3. Produktionsbetingelserne.

5 5 Split Uk6 Pumpe Sandaler Fælles C Kvinder Festkjole Ue39 Grundlæggende Afslappet Karriere Aften S Pu Kontor Platformblushingpurpleus8 039 Hæl Sommer Chunky Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Aften Chunky Pu C Split Kvinder Pumpe Hæl Uk6 Afslappet Sommer 5 Festkjole Kontor Sandaler Ue39 Platformblushingpurpleus8 039 Fælles S Karriere Grundlæggende 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Pu Festkjole Pumpe Kontor Uk6 S Kvinder 039 Afslappet Chunky Karriere Ue39 Sandaler Fælles Sommer Grundlæggende Split 5 5 Hæl Aften C Platformblushingpurpleus8
Læder Komfort Kvinder 2226901715 Finn Brune Hyttesko Til wtCH6xqd8