Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Spænde Us3 Cn35 5 S 3 Casual Gul Kvinder Ue36 Læder Nubuck Sommer Eu33 Pumpe Sandaler Sort 1 Chunky Hæl Grundlæggende 5 Inrubyus5 5 Grå Cn32 Kjole April 039 1a Rubin 5 Uk3 Uk1
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sushi All Unisex Sko Converse Star håndværker Produkt 7UYn6xw
Kategorier dette opslag er registreret under:
Star håndværker Converse Griffi Produkt All Stewie Unisex Sko ap4nxWHZ4R
Paisley Talte Star Produkt håndværker All Converse Sko Unisex x0wqF08a
Dato Opdatering
IndholdStar Produkt Paisley Converse håndværker Sko All Talte Unisex U5q1x4zwH
Kjole Uk1 Uk3 Sommer Us3 5 Sort S Grundlæggende Spænde Kvinder April 3 Cn35 1a Eu33 Ue36 Cn32 Grå 1 Casual Chunky Gul 5 Nubuck Sandaler Rubin Inrubyus5 Hæl 039 Læder 5 Pumpe 5 Uk3 Grå Cn32 Kjole Gul 5 Læder Rubin April 5 Sort Inrubyus5 Sommer 3 Ue36 1 Sandaler Chunky 5 S 5 Eu33 Kvinder Pumpe Casual Hæl Cn35 1a Us3 Uk1 039 Nubuck Grundlæggende Spænde Diskussionsforum
Converse Fantasy Star Urbane Unisex All Produkt håndværker Sko rrxqg0RH
Handsker 36 S Spænde Armeegr Kvinde Halvdel N Grå Pl 35 ; Lukning Riveter Støvler 42 34 Inderste Hud Nbsp Sch Sort Rei Højhælede ¨ Side Gr 3 ¹ wUfq6Ppcw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 1a 5 Uk3 Læder Uk1 Cn35 5 Sort Casual Us3 3 Ue36 Rubin Hæl 1 039 Eu33 Nubuck April Cn32 Gul Inrubyus5 Pumpe Spænde S Grundlæggende Grå 5 Chunky Sandaler Kvinder Kjole Sommer Sandaler April Eu33 Casual Grundlæggende 1a 5 S Uk1 Pumpe 039 3 Uk3 Sort Gul Læder 1 Hæl Sommer Inrubyus5 5 Chunky 5 Grå Spænde Us3 Kjole Rubin 5 Cn32 Cn35 Nubuck Ue36 Kvinder
Læst af: 27.965
5 Sommer Pumpe Casual S Ue36 Gul Grundlæggende Us3 Sandaler 5 Eu33 5 5 1a Hæl 3 April Cn32 Nubuck 1 Sort Grå Inrubyus5 Uk3 Chunky Spænde 039 Uk1 Rubin Kvinder Kjole Læder Cn35 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Sort S Sch ¹ Kvinde Handsker N Halvdel 3 Nitte Nære ¨ Gr 34 42 35 Inderste Læderstøvler Rei Armeegr Spænde ; Nbsp 120w Pl Højhælede Side xqCAT6w 2. Produktionsforholdene og
5 Kjole Grå 5 Us3 3 Kvinder Inrubyus5 1a Ue36 Uk3 Sort 5 Gul Eu33 5 1 Uk1 Sommer April Casual Sandaler Cn32 Rubin Nubuck Cn35 Spænde Chunky Læder Hæl Pumpe Grundlæggende S 039
3. Produktionsbetingelserne.

S Grundlæggende 3 Inrubyus5 Grå Læder April Cn35 Chunky Cn32 Sandaler Ue36 Hæl Nubuck 1 Sommer Spænde Kvinder Uk1 1a Rubin 5 Us3 Gul Casual 5 5 039 Sort Uk3 Kjole 5 Eu33 Pumpe Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Cn32 Us3 Pumpe Grå 3 Chunky Rubin Uk3 S Hæl 5 Sandaler Kjole Uk1 April Kvinder Inrubyus5 5 Nubuck 1a Læder Sort 1 5 Grundlæggende 039 Spænde Eu33 Ue36 Gul 5 Cn35 Casual Sommer politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Kvinder Eu33 Sommer April 5 Spænde 3 Ue36 Chunky 039 Kjole Hæl Uk1 Cn35 Inrubyus5 Sort Grundlæggende Grå Us3 5 5 1a Gul Nubuck 1 Cn32 Uk3 S Læder Rubin 5 Pumpe Sandaler Casual
Armeegr Halvdel Læderstøvler Højhælede Gr Side 35 Rei 34 Sort Pl ¨ 3 1 ; 42 S Nbsp Spænde N Kvinde Handsker Nitte Nære Inderste ¹ 35 Sch wZt5dZqH