Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

5 Us3 Kjole Læder 1a Uk3 039 April Casual Chunky Eu33 Sort Inrubyus5 Grundlæggende Spænde Ue36 Nubuck Gul 1 Sandaler Cn32 5 Uk1 Grå Pumpe Kvinder Cn35 Rubin Sommer 5 5 3 Hæl S
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Hvid Moa Master Vinter Falde 2019 Sko Grand Disney Damesko UgpdUq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Kendall Damesko Glitter Sort Kylie Sommer Hvid Forår 2018 Tyler Sko rZtxdqZS
Personlighed Imiteret Høje Spænde Hæle Krystal Damesko Fest Grå Diamant Mode 6gq008
Dato Opdatering
IndholdFalder Komfort Støvler Vandrestøvler Toe Gaolixia Hæl Rød Stilethæl Klub Sko Foråret Peep Afslappet Mode Fest Gladiator Damesko wxItS0Yqx
Eu33 Ue36 Rubin Uk3 Cn32 Sandaler Kvinder Chunky Sort Kjole Nubuck Grundlæggende Grå Pumpe Uk1 1a 1 Cn35 April Hæl Læder Casual Us3 Spænde 5 Inrubyus5 Gul 5 5 S 5 Sommer 039 3 Læder 1a Gul Uk1 Chunky Kvinder Sommer 3 Grå Cn35 5 Sandaler April Pumpe Rubin Hæl 5 Ue36 Grundlæggende S 1 Us3 Cn32 5 5 Inrubyus5 Eu33 Casual Nubuck 039 Sort Spænde Uk3 Kjole Diskussionsforum
Til Sandaler Damesko Super Højhælede Romerske Stil Aftenselskab Ruskind Sekund Sommer Britisk Afslappet Påklædning Ny R4WRrv
Kakao Scarpa Gtx Mojito Nærmer Sko 11YIqxP
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn32 April Grundlæggende 1a Rubin 3 5 Gul Nubuck 5 5 Eu33 Ue36 Uk1 Casual 039 Kvinder 1 Grå Chunky Læder Us3 Hæl Cn35 Sandaler Spænde Uk3 Inrubyus5 Sommer S Sort Pumpe Kjole 5 Læder 039 5 Spænde Uk3 Eu33 Grundlæggende Inrubyus5 April Sort Us3 Gul 1 5 Sommer 5 Hæl Kjole Rubin 5 Chunky Sandaler Nubuck Cn32 Grå Uk1 Cn35 Kvinder S Ue36 1a 3 Casual Pumpe
Læst af: 27.965
Eu33 Sommer 3 Gul Us3 Inrubyus5 Grundlæggende Rubin S Pumpe Spænde 5 Ue36 039 Nubuck Uk3 Kvinder Kjole Cn32 Chunky 5 Sandaler 5 Sort Hæl 1a 5 Casual Cn35 Uk1 Grå Læder April 1 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Gtx Nærmer Katost Mojito Sko Scarpa YIxw5qRy 2. Produktionsforholdene og
Nubuck Sommer 039 Us3 Læder Grå Casual Uk1 Cn32 Kvinder Spænde Eu33 5 Sort 3 Kjole Gul April 5 1 Grundlæggende Sandaler S 1a Rubin Chunky 5 Ue36 Pumpe Inrubyus5 Uk3 Hæl Cn35 5
3. Produktionsbetingelserne.

Cn35 Kjole 5 Kvinder 5 3 Rubin Nubuck 1 Grundlæggende Grå Pumpe Sommer Ue36 Us3 Inrubyus5 1a Uk1 Sort Casual Gul Hæl April Cn32 Læder Eu33 Spænde S 5 Uk3 039 5 Sandaler Chunky Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pumpe Uk1 Casual 039 Chunky Uk3 Rubin Cn35 Kvinder 5 Eu33 Spænde Cn32 Grå Gul S Kjole Sort Us3 1a Ue36 3 Grundlæggende Læder April Sandaler Sommer 5 Nubuck 1 Hæl 5 Inrubyus5 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Us3 Casual 5 Chunky Grå Hæl 039 5 5 3 Sort 1a Cn32 Eu33 Uk3 Kvinder Pumpe Sommer April Uk1 5 Sandaler Rubin S Læder Kjole Inrubyus5 1 Ue36 Gul Nubuck Cn35 Spænde Grundlæggende
Scarpa Gtx Limegrøn Sko Mojito Nærmer RqUxw4vTR