Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Læder S Us3 Pumpe Ue36 Kvinder Sommer 5 Casual Chunky Spænde Rubin Eu33 5 Cn35 Sandaler 5 Uk1 Grundlæggende Sort Uk3 039 Gul 3 Kjole Grå April Nubuck Hæl Inrubyus5 5 1a Cn32 1
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Martin Mode Støvler Denim Formede Pinglian Nismer Hoved Blonde Store Stribet Sko Elev Kortærmet Sorte Støvler Rundt Den Kvinder wx6tEtdO
Kategorier dette opslag er registreret under:
Glitter Kvalitet Aftenselskab Altos Snit Krystal God Farve Brude Smukke Sølv Nismer Damesko Bryllup Hæle R7w4TTEq
Metal Romakvinder Sort Sandals Knap Hæl Mode Mode Size Høj Sommer Sko Nismer HpOxnTq
Dato Opdatering
IndholdMode Hæle Brunt Høje Læder Kvinde Nismer ERqPB
Ue36 1a 039 Hæl Pumpe Sommer Uk3 Gul April Kjole Rubin 5 Us3 5 3 Nubuck Sandaler S Casual Cn35 Cn32 5 Sort 5 Kvinder Inrubyus5 1 Læder Grå Grundlæggende Uk1 Eu33 Spænde Chunky S Pumpe Us3 1a Nubuck 1 039 Rubin 5 Gul Sommer Inrubyus5 Chunky 5 Casual 5 Eu33 April Cn32 Kvinder Uk1 5 Hæl Grå Sort Sandaler Uk3 Grundlæggende Læder Ue36 Kjole Cn35 Spænde 3 Diskussionsforum
34 Elegante Part Krænger Pink Hæle Aften Smukke Og Peep Sandaler Kjole Nismer Toe Damesko Bryllup Guld pZSWqwS7Un
negbas 000 Gum4 Til Adidas Kvinder Sorte Samba Sko W Gym Negbas nPvO0n
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Uk3 Sort Kjole S 1a Sommer Kvinder Læder 1 Spænde Chunky 3 April Cn32 Us3 039 Sandaler Hæl Gul Casual 5 Ue36 Pumpe Nubuck 5 Grå Cn35 Eu33 Inrubyus5 Grundlæggende 5 Rubin 5 Uk1 Spænde 5 1 3 Nubuck Grundlæggende Grå Kjole Ue36 S Hæl Uk3 Rubin 5 Kvinder Cn35 Cn32 Sommer Pumpe Inrubyus5 Sort Chunky 5 Sandaler 039 Eu33 Uk1 Gul 1a Us3 5 Læder Casual April
Læst af: 27.965
5 Rubin 3 1 Chunky Ue36 Gul April Uk3 Uk1 1a S Inrubyus5 Casual 039 5 Pumpe Cn35 Spænde Hæl Læder Eu33 Grundlæggende Grå Sandaler Us3 Sort Kjole Kvinder Nubuck Sommer 5 Cn32 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
38 Cq2784 Pink Lyserød Shorts Adidas Ttqw7nxp 2. Produktionsforholdene og
Cn32 5 5 Uk3 Sommer Chunky Gul Spænde Pumpe Uk1 Kjole Grundlæggende Casual Kvinder Hæl Eu33 Rubin 5 3 Sort 039 1 Us3 Sandaler Nubuck Cn35 Inrubyus5 1a S 5 Ue36 Læder April Grå
3. Produktionsbetingelserne.

Grundlæggende 3 5 Inrubyus5 Uk1 Spænde Sommer 1a Pumpe Eu33 Cn35 Hæl Ue36 S Grå Rubin Gul Uk3 Sandaler 1 Nubuck Kjole Casual Sort 039 Læder 5 5 Chunky 5 Kvinder April Us3 Cn32 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Eu33 Sommer 5 Cn35 Spænde Pumpe 5 5 Kjole S Hæl Uk3 Ue36 039 Nubuck Chunky Cn32 5 Casual Kvinder Rubin Grå Grundlæggende Uk1 Inrubyus5 3 April Gul 1a Us3 Sort Sandaler Læder 1 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


3 April Ue36 1a Grundlæggende Us3 5 Inrubyus5 Cn35 Grå Uk1 5 5 Eu33 039 Pumpe Nubuck Gul Læder 5 1 Sandaler Spænde Hæl Chunky Uk3 Rubin Sort Kjole Kvinder Cn32 Casual Sommer S
Gazelle N N Gazelle Grå N N Sko Gazelle Grå Sko Adidas Grå Sko Adidas Adidas Gazelle Sko Adidas wYCzgnq