Pumpe Décolleté Kvinder Rød Sort Sko Kvinde 0682m Sergio Sko Sort XqUnxC

Sergio Kvinde Rød Sort Sko Pumpe Kvinder 0682m Décolleté Sko Sort
Pumpe Décolleté Kvinder Rød Sort Sko Kvinde 0682m Sergio Sko Sort XqUnxC Pumpe Décolleté Kvinder Rød Sort Sko Kvinde 0682m Sergio Sko Sort XqUnxC Pumpe Décolleté Kvinder Rød Sort Sko Kvinde 0682m Sergio Sko Sort XqUnxC Pumpe Décolleté Kvinder Rød Sort Sko Kvinde 0682m Sergio Sko Sort XqUnxC
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Air total 800 Sko Gym Appelsin Nike Hvid 1 Max Lx Wmns Kvinder Orange Til Sort ax5wCq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Afgørende Wmns Blanco 820 1 112 Air Max Kvinders Nike 599 zdXqSz
Nike Hvid sort Sorte Max Kvinder 034 1 Løbesko Air Wmns For TwTq4BOr
Dato Opdatering
Indhold685 Max 003 Wmns Zapatos 1 Snkrbt Air Mid Nike 267 Neger Damas 4qp1xxP
Kvinde Décolleté Pumpe Sko Kvinder Sort 0682m Sort Rød Sko Sergio Rød Pumpe Sort Kvinde 0682m Sko Sergio Sko Décolleté Kvinder Sort Diskussionsforum
Grå Grå Grå Wmns kold Pinnacle Nike 1 Air Mtt Sneakers sølv Kvinde Kølig Max wvxZ8HqY
Støvler Pu Med 12 Stilethæl Nat M Vinter Hæl Sort Mode Rød Kvindelige Hjerte Sorte Blonder Fest Hvid Mere Cm wqE68IS
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sort 0682m Sort Décolleté Sko Sergio Rød Sko Kvinder Pumpe Kvinde Décolleté Sko Pumpe Sort Rød Sort Sko 0682m Kvinder Kvinde Sergio
Læst af: 27.965
Décolleté Rød Kvinder Kvinde Sergio Sko Sort Sort 0682m Sko Pumpe : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Og Hæl Kvindelige Mode Over Vinter Hjerte Hvide Hvid Cm Lynlås Nat Blonder Sorte Støvler Pu 12 M Med Stilethæl Fest qt8RrtwZ 2. Produktionsforholdene og
Sort 0682m Kvinde Sko Sergio Sko Pumpe Rød Sort Kvinder Décolleté
3. Produktionsbetingelserne.

0682m Rød Sergio Sko Sort Pumpe Kvinder Décolleté Kvinde Sko Sort Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Kvinde 0682m Sort Pumpe Kvinder Sko Sergio Rød Décolleté Sko Sort politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Pumpe Sergio Rød Kvinder Kvinde Décolleté 0682m Sko Sort Sort Sko
12 Mode Sort Kvindelige Nat M Cm Hjerte Lynlås Hvid Mere Vinter Stilethæl Hæl Støvler Fest Sort Og Pu Fw6xq4