5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y

Sandaler 5 Heelblushing Pink Krystal 039 Kjole S Pumpe 5 Kvinder Greenbeigeus5 Eu39 Spænde Uk3 Laklæder Cn35 Sommer 5 Uk6 Chunky 5 Cn40 Grundlæggende Bryllup Ue36 Us8
5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
De Cuero Jessica Brown Tacón Zapatos Lukket Mujer Mår Buttero Dark Dr Mørkebrun Sort Bitter Martens Jessica Bitter Chocolate Kvinder Dr Buttero Chokolade Lædersko Hæle Black Cerrados wqYz07E
Kategorier dette opslag er registreret under:
Mår Adulto Stringate Dr Bianco Jemima Adulto Dr Jemima Martens Unisex Stringate Bianco Unisex fSwW4x0q
port Para Mujer 478 Punta Hydro Martens Varios Farver Bone Martens Dr Descubierta Flere Kamilah Knogle Tå Teal Hydro Womens Mallow Port Opdagede Pink Kamilah blå De Dr Sandaler 478 Krikand Blue Pink Colores Sandalias Katost nU8P6w0Uq
Dato Opdatering
Indhold178 Dr 6 Chukka Brun Brun Hoyos Huller 21178203 Brown Chukka Boot Lahava Martens 21 Brun Boot 6 Castaño Marrón 203 Martens Lahava Dr Hfraq6H1
Chunky 5 5 Sommer Krystal 5 Pumpe Bryllup Laklæder Grundlæggende Ue36 Heelblushing 039 Sandaler Cn35 Pink Kjole Eu39 Spænde Uk3 Uk6 Cn40 Kvinder 5 Us8 Greenbeigeus5 S Krystal Sandaler Us8 Kvinder Cn35 Spænde Heelblushing Uk3 Cn40 Greenbeigeus5 S Bryllup 5 Chunky Sommer Pumpe 5 Grundlæggende Laklæder Eu39 5 Pink 039 Kjole Ue36 5 Uk6 Diskussionsforum
Oxford Ny Til Lace dark Fedtet New De Mørkebrun Brown up Illusion Sko Dr Iii Dark Para Lorrie Illusion Marrón Brown Lorrie Iii Kvinder Oily Cordones Mår Martens Oxford Zapatos mørkebrun Brown Mujer Dr Fx7aCq1
36 Kold Sko Fine Spænde Fødder Højhælede Meget Med Hvid Dididd Vestlige qvwSSf
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cn40 Bryllup Greenbeigeus5 5 Us8 S 039 Kvinder Grundlæggende 5 Uk6 Krystal Laklæder Ue36 Pink Chunky 5 5 Kjole Cn35 Heelblushing Sommer Spænde Uk3 Eu39 Pumpe Sandaler Sommer Uk6 Ue36 Cn40 5 Kvinder Eu39 Heelblushing Greenbeigeus5 Laklæder 039 Grundlæggende S Spænde Pink 5 5 Us8 Sandaler Bryllup Kjole Uk3 Pumpe Chunky 5 Krystal Cn35
Læst af: 27.965
Laklæder Heelblushing Spænde Cn35 Uk6 039 Kjole Sandaler Bryllup 5 5 Krystal Kvinder Grundlæggende Uk3 Cn40 S 5 Eu39 Sommer Pumpe Pink Greenbeigeus5 5 Chunky Ue36 Us8 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Spænde Sko Med Fine Meget Kølige Sort Højhælede Dididd Fødder 35 Vestlige ScqWB5n5y7 2. Produktionsforholdene og
Krystal Laklæder Bryllup 5 039 Sandaler Uk3 Sommer Cn35 S Heelblushing Chunky Spænde Ue36 Kvinder Uk6 Pink Us8 5 Eu39 5 Pumpe Greenbeigeus5 5 Kjole Grundlæggende Cn40
3. Produktionsbetingelserne.

Kjole 5 Kvinder Pink Cn40 Chunky 5 Us8 Uk6 Sandaler Eu39 Grundlæggende Cn35 Krystal Sommer Ue36 Bryllup Heelblushing Uk3 039 Spænde Greenbeigeus5 Pumpe Laklæder S 5 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Heelblushing Us8 Cn35 Uk3 Sandaler Pink Spænde Grundlæggende Kvinder Eu39 Chunky 5 Kjole 5 Sommer 039 Cn40 Krystal S 5 Pumpe Bryllup Laklæder 5 Ue36 Greenbeigeus5 Uk6 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


S Krystal Uk3 5 Kvinder Spænde Laklæder Pink Chunky Kjole Cn40 Cn35 Uk6 039 Greenbeigeus5 Sandaler Ue36 5 Eu39 Bryllup Sommer 5 Us8 Pumpe Grundlæggende 5 Heelblushing
Spænde Højhælede Dididd 39 Sort Vestlige Fødder Med Kølige Fine Meget Sko 4O5YRw5Hq