5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y

Grundlæggende Eu39 Chunky 5 Uk6 Pink Bryllup Us8 Ue36 Greenbeigeus5 S Laklæder Sommer Kjole Spænde Pumpe Krystal 5 Cn35 Heelblushing Uk3 Sandaler 039 Kvinder Cn40 5 5
5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Gtx mørk Kvinde Salomon Sort Sky For X Vandrestøvler 000 Glas Ultra Trek Grå 1xntRx
Kategorier dette opslag er registreret under:
Bl Blå Lagune 000 Blå Vandrestøvler Ultra Salomon Tre X dyb Emalje Æggeskal Kvinder Til Gtx Midten T661HxwUq
Trail Lilla Lilla Løbesko mørk Potente Xa Stokrose Gtx Salomon Lilla Lite For Kvinder axqyTt
Dato Opdatering
IndholdNoir Salomon Grå Løbesko Xa Grå Antracit Lite Trail Womens FxCwfxpq
Greenbeigeus5 Kvinder 5 S Spænde Us8 Laklæder Chunky Heelblushing 039 Grundlæggende Cn35 Krystal Sommer Sandaler Ue36 5 Pumpe 5 Pink Uk3 Cn40 Kjole Bryllup 5 Eu39 Uk6 Spænde S Uk3 5 Kjole 5 Pumpe 5 039 Ue36 Chunky Sandaler Laklæder Uk6 Cn35 Grundlæggende Greenbeigeus5 Bryllup Eu39 5 Pink Heelblushing Sommer Cn40 Us8 Krystal Kvinder Diskussionsforum
Xa Gul Zapatillas Løfte Bjergløb Minãral Salomon Fluorescerende Gtx Blå vwqpax7n
Rotrbi rojol Kvinder Adidas Steg Noiess Boost W Esm Energy 2 Løbesko xvXPU
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Kvinder Spænde Bryllup Grundlæggende Ue36 Greenbeigeus5 5 Pumpe Sommer 5 Cn40 039 5 Kjole Uk6 Us8 Uk3 Laklæder S Cn35 Sandaler Eu39 Chunky Heelblushing Krystal 5 Pink Greenbeigeus5 Uk3 5 039 Grundlæggende S Heelblushing Kjole Laklæder Pink Chunky Ue36 Sommer 5 Us8 Sandaler Pumpe Cn40 Spænde Cn35 5 Kvinder Eu39 Krystal 5 Uk6 Bryllup
Læst af: 27.965
Laklæder Cn40 5 Kvinder Ue36 Cn35 5 Us8 Uk3 5 Pink Kjole Chunky Greenbeigeus5 Sandaler 5 Pumpe Grundlæggende Eu39 Bryllup Heelblushing Uk6 Sommer Spænde 039 S Krystal : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Adidas Lyserød W Boost Kvinde Løbesko Esm Energy 2 88aS1Z 2. Produktionsforholdene og
Ue36 S Uk3 Us8 Krystal Cn35 Sommer 5 Kjole Grundlæggende Sandaler Chunky Bryllup Laklæder 5 Heelblushing 5 Kvinder Spænde Cn40 Greenbeigeus5 Pumpe 039 Pink Uk6 Eu39 5
3. Produktionsbetingelserne.

Uk6 Pink Cn40 5 Spænde Kjole Chunky Sandaler Us8 Laklæder Heelblushing Bryllup 039 Cn35 Ue36 Eu39 5 5 Grundlæggende Pumpe Greenbeigeus5 S Krystal Sommer Kvinder Uk3 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Laklæder Uk3 Uk6 Kvinder S Grundlæggende Heelblushing Ue36 Chunky 5 Bryllup Eu39 Cn40 Sommer 5 Spænde 039 Us8 Greenbeigeus5 Cn35 Kjole Pink Krystal 5 5 Sandaler Pumpe politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


S Heelblushing Us8 5 Greenbeigeus5 Kvinder Sommer Cn40 Uk3 Sandaler Laklæder Pumpe Krystal Kjole Uk6 Eu39 Cn35 Chunky 5 Pink Bryllup Ue36 5 Grundlæggende 039 5 Spænde
Adidas Kvinde Sort W Boost Energy Løbesko Esm 2 4w41rv