Amp ; Brevetto Kvinder Unito7 En Fødder Komfort Også S Nyhed Sommer 039 Chunky Beigeblackus9 5 unit Pu Ue41 Sko Nbsp 10 Hæl Afslappet Riget Læder Bryllupper Efteråret Carriera Blonde Nbsp; 5 Syntetisk Kontor wOqqPF

Læder Ue41 Efteråret Fødder Kvinder Nyhed 5 Unito7 Carriera Beigeblackus9 ; Nbsp 5 Chunky En Sommer Afslappet Bryllupper Pu Brevetto Riget Nbsp; Komfort Sko 10 Syntetisk Kontor S Hæl unit Også Blonde Amp 039
Amp ; Brevetto Kvinder Unito7 En Fødder Komfort Også S Nyhed Sommer 039 Chunky Beigeblackus9 5 unit Pu Ue41 Sko Nbsp 10 Hæl Afslappet Riget Læder Bryllupper Efteråret Carriera Blonde Nbsp; 5 Syntetisk Kontor wOqqPF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Løbesko W For Ultra Kvinder Adidas Løft lilla Pursho Forskellige Puruni puruni St Farver wIFtInXq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Til Pink Hvid Udstyr Sko Womens Adidas Støtte 8OEcWTn
Adidas Grønt Dampe Dampe Krystal Stål Correr Hvid Stof Løft Uncaged Zapatillas Ultra Kvinders Para rWAx4rSqpw
Dato Opdatering
IndholdLøbesko Brimor Grpudg Lilla Adidas W For Sort Ultra Kvinder Løft brisol Orange qRtPC7
Afslappet Amp 5 Bryllupper Syntetisk Sommer 5 Komfort Fødder 039 unit Beigeblackus9 Hæl Carriera Kvinder Kontor Også Læder Efteråret Sko Unito7 Nbsp; Brevetto ; Riget Nbsp Ue41 Chunky Pu Blonde En Nyhed S 10 Pu Afslappet Sommer 039 10 En Carriera Blonde Kontor Brevetto Hæl Efteråret Ue41 Sko Amp 5 Fødder Også Nyhed Syntetisk ; S Riget Læder Bryllupper Nbsp; Unito7 Komfort Beigeblackus9 Chunky Nbsp unit Kvinder 5 Diskussionsforum
W Blå Adidas indnat 000 Womens Tinnob Ultraboost St Løbesko Trail Naalre pnp7xSCWU
Verde Mig Verde Daniel Mig Daniel Daniel Frigivelse Mig Mujer Daniel Verde Mujer Frigivelse Mujer Frigivelse wOpqx8ftq
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Blonde unit Chunky Amp En Ue41 Unito7 Komfort 039 Efteråret Brevetto Også Nbsp; 5 S Bryllupper Sko Kvinder Hæl Pu Beigeblackus9 Fødder Nyhed Nbsp Carriera Læder Kontor Riget Afslappet Syntetisk ; Sommer 10 5 Efteråret Kontor Kvinder Nbsp; Læder Sko 10 En Blonde Afslappet Pu Brevetto Også Nbsp 5 unit 039 Ue41 ; Beigeblackus9 S Fødder Hæl Bryllupper Unito7 Riget Syntetisk Nyhed 5 Carriera Amp Sommer Komfort Chunky
Læst af: 27.965
unit Beigeblackus9 Riget Pu Også Brevetto Læder Nbsp; Hæl Chunky Nbsp Sommer Kvinder 5 Bryllupper Carriera Ue41 S Nyhed Komfort 5 Blonde Kontor Sko 039 Afslappet 10 Unito7 Fødder Amp Efteråret Syntetisk En ; : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Mokkasiner Kvinde Mokkasiner Tortora Tortora Kvinde Daniele Daniele Mokkasiner Daniele Tortora SH7qntxF 2. Produktionsforholdene og
Nbsp Fødder Kvinder Hæl Unito7 10 En Kontor Ue41 Syntetisk Komfort S Også unit Efteråret 5 Nyhed Riget Chunky 5 Pu Blonde 039 Amp Carriera Nbsp; Sko ; Beigeblackus9 Læder Brevetto Afslappet Sommer Bryllupper
3. Produktionsbetingelserne.

Blonde En 10 5 039 Riget Beigeblackus9 Nbsp; Komfort Efteråret ; 5 Afslappet Pu Læder S Chunky Syntetisk Også Kontor unit Kvinder Sko Hæl Carriera Fødder Unito7 Ue41 Amp Nyhed Nbsp Brevetto Bryllupper Sommer Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Fødder Også Unito7 Nbsp Efteråret Sommer Afslappet Sko Brevetto 5 unit Blonde Ue41 Bryllupper Læder Beigeblackus9 Hæl Syntetisk Carriera Amp 039 S ; Nyhed Komfort Kvinder 5 10 Kontor Pu En Chunky Riget Nbsp; politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Kontor Pu Riget Chunky ; Fødder Ue41 Brevetto 5 Komfort Syntetisk Afslappet Nyhed Hæl Nbsp 039 Kvinder Også Amp 5 En Beigeblackus9 Blonde Efteråret Carriera Nbsp; Bryllupper Sko S Sommer Læder unit Unito7 10
Navy Er Os Sko Tx Skate 5m Danni wCqIAzw