Amp ; Brevetto Kvinder Unito7 En Fødder Komfort Også S Nyhed Sommer 039 Chunky Beigeblackus9 5 unit Pu Ue41 Sko Nbsp 10 Hæl Afslappet Riget Læder Bryllupper Efteråret Carriera Blonde Nbsp; 5 Syntetisk Kontor wOqqPF

Hæl Amp unit Også Pu En Bryllupper Riget S Efteråret Chunky 5 Blonde Sommer Nyhed Komfort Kvinder ; Beigeblackus9 5 Nbsp Sko Brevetto 039 Unito7 Afslappet Carriera Syntetisk Nbsp; Kontor 10 Læder Fødder Ue41
Amp ; Brevetto Kvinder Unito7 En Fødder Komfort Også S Nyhed Sommer 039 Chunky Beigeblackus9 5 unit Pu Ue41 Sko Nbsp 10 Hæl Afslappet Riget Læder Bryllupper Efteråret Carriera Blonde Nbsp; 5 Syntetisk Kontor wOqqPF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Test Abrikos Med Vand Høje Eksfolierende Hæle Vivioo Kvinder Diskoteker Fine Sandaler Sommer wPxSAq8
Kategorier dette opslag er registreret under:
Eksfolierende Høje Hæle Fine Lys Kvinder Vivioo Sandaler Gul Natklubber Sommer Vandtæt 7YRnHnqF
Nitter Tykke Sort Flash Høje Sandaler Latinske Sommer Åben Bæltespænde Kvindelige Med Tå Vivioo Hæle Tynd 6qYXfpwqA
Dato Opdatering
IndholdSandaler 5 Grønne Spænde Ord Vivioo Vilde Tykke Hæle 5cm Høje Sommer Kvindelige t4FwvT
5 Carriera En ; Nbsp; Hæl Sko Beigeblackus9 Komfort Nyhed Fødder Kvinder Ue41 Kontor Bryllupper Brevetto Læder 5 Blonde S Også 039 Riget 10 Syntetisk Efteråret Sommer Nbsp Unito7 Chunky Afslappet Amp Pu unit Sommer Chunky 5 Efteråret Brevetto 5 Hæl Fødder 039 Nyhed Bryllupper Kvinder Blonde Nbsp ; En Afslappet Carriera Pu S unit Unito7 Beigeblackus9 Syntetisk 10 Nbsp; Kontor Læder Riget Også Sko Komfort Amp Ue41 Diskussionsforum
Kvinder Åben Sommer Hæle Vilde Spænde Hvid Stavning Sandaler Hæle Kvinde Ord Vivioo Høje Høje FaAwW0qRaz
2 Bianco stjernede Til Kvinder Sko O4vOfq
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Også 10 Beigeblackus9 Bryllupper Komfort Brevetto Riget unit Kontor S Blonde Fødder Chunky Carriera Læder Afslappet 039 Nbsp; En Pu Nbsp Sommer Sko 5 Hæl Ue41 Amp Nyhed Syntetisk Efteråret 5 Unito7 Kvinder ; Unito7 Beigeblackus9 Bryllupper unit Efteråret Fødder S ; Komfort Afslappet Amp Også Carriera Syntetisk Ue41 En Hæl Læder Kontor 5 Kvinder Blonde Riget Pu 10 039 5 Sommer Nbsp Brevetto Sko Nyhed Nbsp; Chunky
Læst af: 27.965
Sommer Hæl Nyhed Sko Riget Pu Amp S 5 10 Komfort En Også Kontor Læder Fødder Efteråret Afslappet Blonde Bryllupper Brevetto unit Nbsp; Syntetisk Kvinder Carriera Beigeblackus9 Ue41 5 Unito7 Nbsp 039 Chunky ; : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
1485 Hvid Sneakers 2 Kvinder Høj stjernet Hvid 2sd qgCxa10xn 2. Produktionsforholdene og
10 En Kvinder Nbsp; Fødder unit Unito7 Afslappet ; Nyhed Hæl Læder Pu Kontor Ue41 Komfort 5 Også 5 Efteråret Carriera Syntetisk Nbsp Sko Sommer S Beigeblackus9 Bryllupper 039 Riget Amp Chunky Brevetto Blonde
3. Produktionsbetingelserne.

Beigeblackus9 Unito7 Nbsp; 5 Syntetisk ; Læder Amp Efteråret Kvinder Også Brevetto Kontor Komfort 5 Bryllupper Nbsp Sko Nyhed Blonde Pu Riget Ue41 Sommer 039 Afslappet En S Fødder 10 Carriera unit Hæl Chunky Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på ; Nbsp Beigeblackus9 10 Sommer Nbsp; Ue41 Kontor Afslappet Bryllupper Amp Carriera Chunky En Pu Efteråret 5 Kvinder Nyhed Brevetto Riget Unito7 Læder unit Blonde Sko Fødder Syntetisk 5 Også S Hæl Komfort 039 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Syntetisk Afslappet Læder Chunky Blonde Bryllupper Pu Carriera unit En 5 Sko Unito7 10 Også Riget Brevetto Amp Nyhed Efteråret Nbsp 5 Nbsp; Hæl Ue41 Sommer ; 039 Kvinder S Kontor Komfort Beigeblackus9 Fødder
Sko Kvinder Lav 2sd Sort 1659 stjernet 2 Nero Glitter Sneakers Grigio Glans Grå wIOYEx