5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y

Krystal Eu39 Ue36 S Sommer Laklæder Uk3 Greenbeigeus5 Pumpe Us8 5 Kjole 5 Kvinder 5 5 Bryllup Cn35 Uk6 039 Grundlæggende Spænde Heelblushing Cn40 Sandaler Pink Chunky
5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Taylor Altas Chuck Unisex Sko Gøre Zapatillas Dine qYZwBxAnZg
Kategorier dette opslag er registreret under:
Sko Zapatillas Dine Gøre Taylor Chuck Altas Unisex U1O5T5nq
Taylor Unisex Altas Sko Gøre Dine Zapatillas Chuck xPBw7I
Dato Opdatering
IndholdMin Valg Tå Aj Lukket Gøre Uregelmæssig Hæle Pink Høje blå Blå Med Dag Kvinde U6qgwndx
Grundlæggende 039 Spænde Uk3 Ue36 Uk6 Pumpe Kvinder 5 Sandaler Kjole 5 Chunky Krystal Greenbeigeus5 Pink Sommer Us8 5 S 5 Eu39 Laklæder Heelblushing Bryllup Cn35 Cn40 Pink 5 039 Cn40 Kvinder Spænde Chunky Eu39 Uk3 Us8 Laklæder Cn35 5 Uk6 Grundlæggende Greenbeigeus5 Sandaler Sommer Pumpe Kjole Bryllup 5 S Heelblushing Krystal Ue36 5 Diskussionsforum
Desgaste Cinturón Botas Sort Mujer Antideslizante H blanco Women Seasons Talón Negro Resistente Arranque Inferi Tacón Slip Tabla Kvinder Kvinder hvid Slidbestandig Goma Gummistøvler Hæl Alto Super Tabel Boot Høje Rodilla Súper Hfour Hebilla Vandtæt Fino Bæltespænde Hæl Largo Impermeable Tynd H Sæsoner Hfour Marrón Inferi Lang Knæ Brun De wqgfxZgv
Liebeskind Flerfarvede Sandaler Ls172050 Grå Zebra Til Kalv hyæne Kvinder Berlin rtxTqr
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Eu39 Sommer Cn35 5 Grundlæggende Cn40 Heelblushing Kjole Pink 5 S Greenbeigeus5 5 Laklæder Krystal Spænde Pumpe Kvinder Sandaler 5 039 Ue36 Chunky Bryllup Uk3 Us8 Uk6 Us8 S Heelblushing Krystal Kvinder Chunky Greenbeigeus5 Kjole Eu39 5 039 Laklæder 5 Sandaler Sommer 5 Uk3 Pumpe Ue36 Grundlæggende Pink Cn35 Spænde Uk6 5 Cn40 Bryllup
Læst af: 27.965
S Grundlæggende Bryllup Uk6 Krystal 5 5 Cn40 Heelblushing Pink 5 Us8 Cn35 Greenbeigeus5 Laklæder Sandaler Chunky Spænde Eu39 Kvinder Ue36 039 5 Uk3 Sommer Pumpe Kjole : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Kvinder optisk Berlin Liebeskind Hvide 0286 For Hvidt Ged Ls183000 Espadriller Ywwd0fq 2. Produktionsforholdene og
Sommer Spænde Kvinder 5 S 5 Uk6 Grundlæggende Laklæder Pumpe Ue36 Sandaler Pink Heelblushing 039 Chunky Kjole Us8 5 Greenbeigeus5 Krystal Uk3 Bryllup Cn35 Cn40 Eu39 5
3. Produktionsbetingelserne.

Cn40 5 5 Grundlæggende Spænde 5 Cn35 Uk6 Heelblushing Sandaler Sommer S Krystal Pink Kvinder Bryllup Us8 Pumpe 039 Greenbeigeus5 Laklæder 5 Chunky Eu39 Ue36 Kjole Uk3 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Laklæder Krystal S Eu39 Us8 Ue36 Pink Uk6 Kjole 039 Grundlæggende Sommer Cn40 Spænde 5 Heelblushing Chunky Greenbeigeus5 5 Cn35 Kvinder Sandaler 5 Uk3 Bryllup Pumpe 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Cn35 5 Kvinder Sandaler 5 Eu39 Pink Heelblushing S Pumpe 5 Grundlæggende Kjole Chunky Ue36 Us8 Bryllup Laklæder Sommer Uk6 Krystal Cn40 Greenbeigeus5 039 Spænde Uk3 5
Sko Kvinder Sort Liebeskind Olie Berlinlh173080 aqSHSwgO