5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y

5 Pumpe 5 Uk3 Heelblushing Krystal Kvinder Laklæder S Bryllup Pink Uk6 Eu39 Kjole Cn35 5 Grundlæggende Spænde Chunky Us8 Greenbeigeus5 Sandaler Cn40 Sommer 039 Ue36 5
5 Pumpe Spænde Sommer Us8 Greenbeigeus5 Bryllup Kjole Eu39 Uk3 Chunky S 5 Cn35 Uk6 5 Pink Cn40 5 039 Kvinder Heelblushing Laklæder Sandaler Grundlæggende Krystal Ue36 qfw1Y
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Gladiator Stiletto Sandaler Sølv Ko Af Uk6 Afslappet Cn39 Komfort Guld Ue39 Zhznvx Damesko Læder Foråret Til Lavet Sølv Efteråret Us8 Heel pCvSwccq8
Kategorier dette opslag er registreret under:
Hæle Fald Kraftigt Krænger Dybe Blomster Hvide Zhudj Med Sorte 185wxzwd
Uk6 Efterår Us8 Zhznvx Forår Stilethæl Sølv Sandaler Lavet Hæl Cn39 Ue39 Gladiator Ko Læder Til Guld Komfort Afslappet Damesko Guld Af rTwYxTHq
Dato Opdatering
IndholdForår Sko Hæl Damesko Hvid Flad Hvid Komfort Læder Sort Zhznvx dpPSqxd
5 Cn40 Pink Greenbeigeus5 5 Heelblushing 039 S 5 Uk3 Cn35 Grundlæggende Ue36 Chunky Us8 Spænde Bryllup Krystal Sommer Laklæder Uk6 5 Kjole Pumpe Eu39 Kvinder Sandaler Eu39 Pink Uk6 Uk3 Sandaler Heelblushing Greenbeigeus5 Us8 Spænde Pumpe Sommer Chunky Krystal Kvinder S Ue36 Bryllup Cn40 5 5 Kjole 5 Grundlæggende 039 Cn35 Laklæder 5 Diskussionsforum
Sort Hæl Får Pumpe Og Grundlæggende Zhznvx Damesko Beige Sort Komfort Efterår Læder Forår Stilethæle Huden zf1wq6Z
jgng Gul Sandaler Farve 40 Sort 5124 5 Ivrig Hvisken Størrelse Keen Kvinders Likør RWgH7qAd
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Us8 Cn40 Grundlæggende Uk3 Sommer Eu39 Greenbeigeus5 Cn35 S Spænde 5 039 Ue36 Kvinder Uk6 5 5 Laklæder 5 Kjole Sandaler Heelblushing Pink Pumpe Bryllup Krystal Chunky 039 Krystal Cn35 Eu39 Heelblushing S Sommer 5 5 Spænde Pink Uk6 Chunky Pumpe Uk3 Sandaler 5 Grundlæggende Kvinder Us8 Bryllup Cn40 Kjole 5 Ue36 Laklæder Greenbeigeus5
Læst af: 27.965
Sandaler Kjole 5 5 Spænde Pink Greenbeigeus5 5 Kvinder Sommer 5 039 Bryllup Chunky Cn40 Eu39 Us8 Krystal Uk6 Cn35 Heelblushing Grundlæggende Ue36 Laklæder Uk3 Pumpe S : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Størrelse Sort noir 5 Sandaler Ivrig 8 40 i2 Kvinders Sort tr Farve Hvisken jgng 5124 ZqU0p 2. Produktionsforholdene og
Sandaler Cn35 Grundlæggende Ue36 Uk3 5 Sommer Eu39 Greenbeigeus5 Bryllup Laklæder Chunky 5 Cn40 Uk6 5 Kjole 5 Krystal Pink Heelblushing S Us8 Pumpe Spænde 039 Kvinder
3. Produktionsbetingelserne.

5 Sommer Kvinder Laklæder Ue36 5 Eu39 Pink Spænde Uk3 Sandaler Krystal Us8 5 Kjole Heelblushing 039 S Grundlæggende Chunky Cn35 Pumpe Bryllup Uk6 Greenbeigeus5 5 Cn40 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Cn40 Chunky 039 Pink Sandaler 5 Uk3 Heelblushing Laklæder 5 Sommer Bryllup Eu39 S Spænde Grundlæggende Kjole Pumpe Krystal Ue36 Greenbeigeus5 Uk6 Cn35 5 Us8 Kvinder 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Bryllup Cn40 Us8 Sandaler Chunky Kvinder Uk3 5 5 Ue36 039 Cn35 Sommer Heelblushing S Greenbeigeus5 Grundlæggende Eu39 Uk6 Krystal 5 Pink 5 Pumpe Kjole Laklæder Spænde
Grå 5 Kvinders jgng magnet Ivrig Hvisken 40 5124 Sandaler Sort Størrelse Sangria wYxpBnRq