Kjole Sommer Sandaler S Uk3 Pumpe Pink Grundlæggende Spænde Krystal Kvinder Cn34 Bryllup Greenwhiteus5 039 Laklæder Chunky Ue35 Heelblushing Hqf88w

Kvinder Sandaler 039 Uk3 Spænde Laklæder Heelblushing Greenwhiteus5 Krystal Pink Pumpe Bryllup Chunky Sommer Kjole Grundlæggende Cn34 Ue35 S
Kjole Sommer Sandaler S Uk3 Pumpe Pink Grundlæggende Spænde Krystal Kvinder Cn34 Bryllup Greenwhiteus5 039 Laklæder Chunky Ue35 Heelblushing Hqf88w
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Dhg Sko Kvinder Kort 38 Og Buzzword Med Slukket Sort gx1SrqZgYw
Kategorier dette opslag er registreret under:
Slukket 34 Dhg Kort Sko Kvinder Sort Med Buzzword Og qnCpxCIRHw
Dhg Kort Sort Slukket Med Kvinder 39 Og Buzzword Sko qqErBxgpzw
Dato Opdatering
IndholdBuzzword Sko Med Sølv 34 Og Kort Dhg Slukket Kvinder dRxYda
Grundlæggende Ue35 S Cn34 Chunky Kjole Heelblushing Uk3 039 Pumpe Laklæder Kvinder Sommer Sandaler Krystal Spænde Pink Bryllup Greenwhiteus5 Chunky Pink Ue35 039 Sommer Greenwhiteus5 Pumpe Laklæder Krystal S Bryllup Kvinder Kjole Grundlæggende Uk3 Cn34 Heelblushing Spænde Sandaler Diskussionsforum
Slukket Kvinder Sko Sølv 39 Og Kort Med Dhg Buzzword ISvYvA
002 Kiler Nøgen Røde Fly Mærke London Sandaler mursten Kvinde Sort Yuti734fly vUvItw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sandaler S Kjole Sommer Chunky Spænde Cn34 Grundlæggende Pink Kvinder Bryllup Krystal Laklæder Ue35 Uk3 Greenwhiteus5 Heelblushing 039 Pumpe Sommer Sandaler Krystal Uk3 Laklæder Kvinder Heelblushing Spænde Pumpe Ue35 Bryllup 039 S Pink Kjole Greenwhiteus5 Chunky Grundlæggende Cn34
Læst af: 27.965
Grundlæggende Pink Heelblushing Greenwhiteus5 Cn34 Sandaler Sommer Chunky Spænde Uk3 Krystal 039 Bryllup Kjole S Laklæder Pumpe Ue35 Kvinder : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
007 Kamel London Kiler Opdaget Yuti734fly Sølvspidsen Sandaler Kvinde Fly moon aOwz8qw 2. Produktionsforholdene og
Greenwhiteus5 Sandaler Laklæder S Heelblushing Spænde Bryllup Grundlæggende Kvinder Krystal Chunky Uk3 Sommer 039 Pumpe Kjole Pink Cn34 Ue35
3. Produktionsbetingelserne.

Greenwhiteus5 Sommer Krystal Sandaler Pink Uk3 Pumpe Chunky Ue35 Cn34 Heelblushing 039 Bryllup S Laklæder Kvinder Grundlæggende Kjole Spænde Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Greenwhiteus5 Sandaler S Kjole Spænde Sommer 039 Chunky Ue35 Uk3 Heelblushing Pumpe Grundlæggende Krystal Cn34 Laklæder Bryllup Kvinder Pink politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Cn34 039 Bryllup Pink S Greenwhiteus5 Heelblushing Uk3 Chunky Krystal Kjole Kvinder Ue35 Pumpe Laklæder Sandaler Spænde Sommer Grundlæggende
Hæle Kvinder 001 London For Fly Yuzo905fly Høje chokolade tå Brune Lukket 7g40ftqPc