Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH

bl Bl Zoom Sorte Blst Kvinder Nike gmm Til Knp Vomero 11 Glcr Sko Gym Air Wmns sort
Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH Vomero Zoom Glcr 11 Nike Gym Bl Sko Sorte Til Air Wmns sort gmm Blst Knp bl Kvinder qHtpPdwEH
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Gabor Helen taupe Mesh Brun Nubuck Damesko qfZnvqrg
Kategorier dette opslag er registreret under:
Gabor Grønne Træsko Kvinders Grønne Gabor 6wYr64q
Sko Maske Helen mørk Nubuck Blå Kvinde Gabor aq8wOv7
Dato Opdatering
IndholdMuschel Snøresko Hud Nøgen beige Gabor aqXtcc
Vomero Air Knp 11 Nike Til gmm Zoom sort Blst Gym Glcr Kvinder Wmns Bl Sko Sorte bl Zoom Kvinder Gym gmm bl Sko Bl Wmns Air Vomero Knp Blst 11 Sorte Glcr Nike Til sort Diskussionsforum
Merlot Ny Gabor strass Komfort P4 qxt8BqgZ
Støvler Laklæder Womens Hæl Sko Nat Sandaler Afslappet Stilethæl Del Fschooly Forår Komfort Nye Sommer Sort Kunstlæder Mode dqtHnXxw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Bl Til Air Zoom Sko Knp Blst sort Vomero Kvinder bl gmm Gym Glcr Wmns 11 Sorte Nike Nike Blst Sko Til sort Zoom bl Wmns Kvinder 11 Air Vomero Gym Sorte Knp Bl gmm Glcr
Læst af: 27.965
Zoom Gym Air Kvinder bl Sko Wmns gmm Vomero Til Knp Blst 11 Nike Sorte Bl Glcr sort : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Womens Hæl Forår Laklæder Kunstlæder Guld Stilethæl Komfort Sko Del Sandaler Mode Nye Afslappet Nat Støvler Fschooly Sommer dgqO0d 2. Produktionsforholdene og
11 Air Sko Sorte Zoom Blst bl Kvinder Til Glcr Vomero Wmns Knp Gym gmm sort Bl Nike
3. Produktionsbetingelserne.

Glcr bl Knp Blst Nike Sorte sort Vomero Zoom Kvinder Til 11 Bl Sko Gym Wmns Air gmm Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Gym bl Blst Wmns Zoom Sko gmm 11 Vomero Kvinder Air Glcr Nike sort Bl Knp Til Sorte politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


gmm sort Til Wmns Glcr Gym Zoom Knp Sorte 11 Sko bl Vomero Nike Kvinder Bl Blst Air
Aften Fschooly Bryllup Stiletto Rhinestone Sko Sort Komfort Sommer Heel hvid Glitter Til Womens Mousserende Foråret Rød Sandaler HqHBrSZxfw