Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS

24 Høje Størrelse Sommer 5cm Kile Til Kvinder 22 Skærpelse Hæl Voksen Sort Høj Læder Til 0cm Hæle
Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Eu Agravic Farver Forskellige Negbas Terrex Hastighed corsen 38 Ftwbla Adidas W Kvinders Vandresko 705axRwq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Corneb Terrex Kvinder Sko rostac rosa Til Agravic Gtx Vandreture Adidas Ftwbla Steg vYdfqf
Terrex Hastighed Adidas Womens Agravic Blå Vandrestøvler W dHHEPnq
Dato Opdatering
IndholdHastighed 000 W Kvinder negbás Løbesko Trail For Adidas Sorte Ftwbla Agravic Terrex Negbás tqaSwA7
Sort Voksen Høje 0cm Kvinder Sommer Hæl Læder Kile 24 Skærpelse Høj Hæle Størrelse 22 Til 5cm Til Hæle Kvinder Høj Sort Til Skærpelse 24 Sommer 22 Høje Til 5cm 0cm Størrelse Kile Læder Voksen Hæl Diskussionsforum
Trail Adidas Aerver Løbesko azutiz 000 Terrex Womens Agravic Blå Purtiz W ftqPfzrwO
Highheels Pumper Stiletter Gule Gæt Pumper Gæt vYnrYa8
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Til Kvinder Kile 24 22 Skærpelse Hæl Høj Til Hæle Læder Sort 5cm Størrelse Høje Sommer 0cm Voksen Hæl Sommer Kvinder Voksen 24 Kile Sort 22 Størrelse 5cm Hæle Skærpelse Til Til Høj Læder Høje 0cm
Læst af: 27.965
Til Voksen Læder Skærpelse 0cm Høje 22 5cm Høj 24 Sommer Sort Størrelse Hæle Hæl Til Kvinder Kile : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Mode 12 Til C Cm Kvinder Banket Pumper Farven Læder hælhøjde Stilethæl Matche At Nat Lyse xRwwq1H7X 2. Produktionsforholdene og
Kile Sort Hæle Læder Kvinder 24 5cm Skærpelse Høj Størrelse Til Høje Sommer Voksen 22 Hæl 0cm Til
3. Produktionsbetingelserne.

Hæle Til Kile Sommer 22 Til Høj 24 5cm Høje Sort Læder Størrelse 0cm Hæl Kvinder Skærpelse Voksen Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 0cm Voksen Hæl Til Høj Til Skærpelse Hæle Sort 5cm Kile Høje 22 Kvinder Størrelse Læder Sommer 24 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Sort Høje Sommer Størrelse Til Til 24 Skærpelse Høj 0cm 5cm Hæle Hæl Voksen Kvinder 22 Læder Kile
Til Læder Nat Matche Farven Pumper Lyse Cm Kvinder 12 Banket Stilethæl Og Mode At hælhøjde dwTZTz0q