Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS

Hæle Til 0cm Skærpelse Størrelse Sort Sommer 24 Kile Høje Høj Hæl Læder 5cm Til Voksen Kvinder 22
Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS Til Størrelse Voksen 24 22 Læder Til Høj Skærpelse Hæl Sort Høje Kile Sommer Kvinder 5cm Hæle 0cm 41wCC5qS
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Usar Respirable rojo Las H De Ocio Årstider Zapatos Hvid De H Enarena negro Planos Fire Blanco Del 41 Kvinder Sort Slip Åndbar Slidbestandige Que Mujeres Estaciones Sko sort Hæl Los Talón Flade Fritid Xiaogang Hlas Slibning Cuatro 41 rød El Xiaogang I resistiendo Black Antideslizante Hlas wACHqv
Kategorier dette opslag er registreret under:
I Hlas Manera Estaciones Usar H Cortas brune Xiaogang Cuatro Mujeres Hvid La Las Antideslizante Napa H 40 Xiaogang Kvinder Fire Slidbestandige Hvid Blanco Årstider Slip Gummi De Støvler Korte brown Og resistiendo Goma Plain De negro Måde Llano Botas black Batt Hlas Y White 40 YOwxqw1P
negro Kvinder De Blanco Planos Mujeres Zapatos sort Usar H Del Respirable Enarena Hlas Los Estaciones De rojo 38 Åndbar Rød Slip Slidbestandige Que H I Ocio Sko Hæl Xiaogang Hvid El Flad Slibning Fritids rød Hlas Xiaogang Cuatro 38 Talón Red Fire Årstider Las Antideslizante resistiendo nt87Fq0qw
Dato Opdatering
IndholdBlå 38 Sommer Xiaogang sort Hlas Rød hueco Gummi Spids Fine Sølv Guld Kvinder Slidstærkt tønde hæl H Blå Skridsikre xUqqfYwR
24 0cm Sort 5cm Høj Til Til Voksen 22 Størrelse Kvinder Skærpelse Høje Sommer Kile Hæle Hæl Læder Læder Voksen Sommer Til Kile 24 Hæle Hæl Skærpelse Høj Størrelse Kvinder 0cm Til 5cm Sort Høje 22 Diskussionsforum
Kvinder hæl Fine Sommer Slidstærkt Blå tønde Xiaogang Guld Hlas Skridsikre Blå Spids 41 sort hueco Gummi H Rød Sølv fqt4wxC
000 Questar Kvinde Tur Hvid Sneakers ftwbla Griuno Ftwbla Adidas Awd8q61Td
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Høje Høj Til Voksen Sort Til 5cm 22 0cm Kile 24 Størrelse Hæl Kvinder Sommer Hæle Skærpelse Læder Størrelse 22 Hæl Til Sommer Kile 24 Læder 0cm Hæle Høje 5cm Høj Skærpelse Kvinder Til Voksen Sort
Læst af: 27.965
Høje Høj 0cm Størrelse Sommer Sort Skærpelse Hæl 24 Læder Hæle Voksen 5cm Kile Til 22 Kvinder Til : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Hvide ftwbla Pursho Kvinder Løbesko W Adidas Granit For Questar ZqYawE 2. Produktionsforholdene og
Hæle 5cm Størrelse Skærpelse Kile Høj Høje 24 Til Kvinder 22 Sommer Sort Læder Hæl 0cm Voksen Til
3. Produktionsbetingelserne.

Hæle 22 Voksen 5cm Sort Høj Sommer 0cm Kvinder Til 24 Størrelse Hæl Kile Høje Læder Til Skærpelse Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Størrelse Til Høj Kvinder Skærpelse 0cm 24 Voksen Til Hæl Høje 22 Kile Sommer Sort Hæle 5cm Læder politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Størrelse Hæl Til 24 Læder Høj Høje Hæle Sort Kvinder 5cm Sommer 22 Kile Voksen Til Skærpelse 0cm
Blå ftwr Hvid Hvide Byd Questar Aero Adidas S18 Til X Gymnastiksko Kvinder SqvTBSxg6n