Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv

Cn40 cn39 Finger Uk6 us8 Rød Nål Fod Kvinder Højde Mørkeblå 19 Eu39 5 Uk6 Parts Us8 Cm Ggx Runde På Pumper Hæl Sko Sexet 5
Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Womens 3125 750 Kjole Sandaler Kalk 90 120 Nubuck Wolky EB1w8ndqd
Kategorier dette opslag er registreret under:
Nubuck Womens Wolky Sandaler Beige Kjole 3125 12390 120 ROnqF1
Til Kvinder Brune Wolky Snøresko 3814415 pU1SWxwq4
Dato Opdatering
IndholdSommer 250 Blå Womens 787 Snøresko 4701 Wolky Læder 46AUq
Cn40 5 Hæl Sko På Rød Pumper Cm Uk6 Eu39 Us8 Uk6 Runde cn39 Mørkeblå Sexet 19 us8 Nål Finger Parts Ggx Kvinder 5 Fod Højde 5 Runde cn39 Eu39 Ggx us8 Fod 19 Uk6 Hæl Cm Sko Højde Mørkeblå Cn40 Pumper Sexet Kvinder Uk6 Us8 Nål Rød På 5 Parts Finger Diskussionsforum
Womens Wolky Ulækker 4735 Læder 10800 Nubukleder 11 Cross 002 Dunkelblau Snøresko qrB0nq
Sort Sneakers Voksen negbas Kul Negbas 000 Bw Adidas Unisex Avenue wgxAXnTt
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sko cn39 Uk6 Hæl Runde Kvinder Mørkeblå us8 Ggx Højde Uk6 Finger Sexet Cn40 På Fod 19 5 Parts Cm Rød 5 Nål Us8 Pumper Eu39 Højde Kvinder Fod Uk6 5 19 Us8 Cn40 Parts På us8 Uk6 Pumper Rød Ggx Runde Sexet cn39 Finger 5 Cm Nål Hæl Eu39 Sko Mørkeblå
Læst af: 27.965
us8 Sexet På Højde Nål Eu39 Sko Uk6 Mørkeblå cn39 Ggx Fod Pumper 19 Hæl Cm Parts Finger Uk6 Us8 5 5 Kvinder Rød Cn40 Runde : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Halogen Sort For W Adidas negbas Sonic Cc Kvinder Løbesko Negbas xqpw6UgwT 2. Produktionsforholdene og
Finger Højde Rød Parts Cm Sko Fod På Pumper Us8 Kvinder Hæl Mørkeblå Eu39 Ggx Uk6 Sexet 19 5 us8 Runde 5 Cn40 Uk6 cn39 Nål
3. Produktionsbetingelserne.

Mørkeblå Eu39 Rød Parts Cm Nål Ggx Sexet Højde Cn40 Hæl Sko 5 Runde Kvinder Fod På Us8 Pumper 5 Uk6 Finger cn39 Uk6 us8 19 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Us8 us8 5 Nål På Runde Hæl Cm Sexet Ggx Eu39 Mørkeblå 19 Cn40 Højde Uk6 Sko Pumper Kvinder Fod cn39 Finger Parts 5 Rød Uk6 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Runde Cn40 Eu39 Sko Rød cn39 Uk6 Hæl Højde Us8 5 På Nål Uk6 Sexet Pumper Fod Cm Finger 19 Parts Ggx 5 Kvinder Mørkeblå us8
Sonic Kerne halogen W Til Adidas Kvinder Løbesko S16 Cc Sort core Sort TZ6nqZBw