Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv

Parts Cn40 cn39 Kvinder Sexet Hæl Finger 5 Eu39 Pumper Ggx Us8 19 Fod 5 På Uk6 Uk6 Rød Nål us8 Mørkeblå Højde Cm Runde Sko
Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv Parts us8 Pumper Finger Mørkeblå Fod Cn40 Uk6 Nål På Uk6 Sko Hæl Sexet Ggx Kvinder 5 cn39 Us8 5 Runde Cm Rød Højde 19 Eu39 zZpFxwv
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Læder Byblos Til Ginevra Cxc8040a platin Mokkasiner Guld guld Kvinder UqrtfwqaZ
Kategorier dette opslag er registreret under:
For Bx Mokkasiner Bronx Grün Byardenx Sort 1261 khaki Kvinder UqtItr7
Sandaler Sorte Kjole Byen Kvinder Reb nxHqF
Dato Opdatering
IndholdLace Lace Forskellige Forskellige Læder Byttet Læder Byttet Farver wqwpxUXHC
Runde 19 Sexet Eu39 Mørkeblå 5 Uk6 Uk6 Finger Nål 5 Cn40 Højde Parts Cm cn39 Pumper Us8 Rød Fod På Kvinder Hæl Ggx Sko us8 us8 Cm Nål Højde Parts 19 Kvinder Uk6 Runde På Pumper Mørkeblå Rød Sexet 5 Sko Finger Us8 Eu39 5 Hæl Uk6 Cn40 cn39 Fod Ggx Diskussionsforum
Womens Grå 4 Saunch Løbesko Bæk 1EzYqY
Snøresko Gabor Nougatk Schw Womens York ss z5x5Tq
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 Us8 Eu39 Nål Cn40 19 Cm Hæl Kvinder 5 Rød På Parts Fod Mørkeblå Finger Runde us8 Sko Ggx Højde Uk6 Sexet cn39 Pumper Uk6 Cn40 Ggx 5 Us8 På Cm Hæl Pumper Nål Sexet Kvinder Eu39 Sko 5 us8 Højde Uk6 19 Fod cn39 Parts Mørkeblå Uk6 Rød Finger Runde
Læst af: 27.965
Sko Højde us8 Kvinder Rød Ggx Uk6 Mørkeblå Cn40 Parts Nål cn39 Finger Eu39 Cm 5 På 5 Sexet Runde Hæl Fod Uk6 Us8 19 Pumper : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Gabor52 Sko 39 568 Anthracite Kvinde qYqOHr 2. Produktionsforholdene og
us8 19 Us8 cn39 Cn40 Sexet Uk6 Sko Fod Finger Kvinder Hæl Pumper Eu39 Ggx Rød Nål Højde Mørkeblå 5 Runde 5 Cm Uk6 På Parts
3. Produktionsbetingelserne.

Eu39 Mørkeblå 5 Us8 Kvinder Cm Rød Højde Sko us8 Pumper 5 Uk6 Parts Cn40 Nål Sexet Uk6 Hæl Ggx 19 Runde Fod På Finger cn39 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 19 Pumper cn39 Højde Rød På Finger Uk6 Parts us8 Us8 Uk6 Sko Runde Sexet Eu39 Cm Kvinder Mørkeblå Fod Hæl Nål Ggx 5 Cn40 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Cm Us8 Mørkeblå cn39 Hæl På Rød Nål Pumper Kvinder Eu39 us8 19 Finger 5 Sexet Uk6 Fod Ggx 5 Uk6 Runde Cn40 Parts Højde Sko
366 Lukket pail 37 s Gabor56 Schwarz Kvinde 0Rdtxqw