Lår Super Vandtæt Glæde Rundt Nvxie Støvle Nej høj Rød Klub Uk Sort Kvinder Strækning Efterår 44 Mode Pu Hæl Eur Nye På Eur37uk455 Vinter Hoved 10 Sexet Støvler Kunstig Lange a8Eqw8

Strækning Super Pu Glæde Eur Vandtæt Støvler Klub Lange Mode Nye Hæl Efterår høj Lår Nvxie Rød Støvle Eur37uk455 44 Uk Hoved Vinter Sexet Rundt På Kvinder 10 Kunstig Sort Nej
Lår Super Vandtæt Glæde Rundt Nvxie Støvle Nej høj Rød Klub Uk Sort Kvinder Strækning Efterår 44 Mode Pu Hæl Eur Nye På Eur37uk455 Vinter Hoved 10 Sexet Støvler Kunstig Lange a8Eqw8 Lår Super Vandtæt Glæde Rundt Nvxie Støvle Nej høj Rød Klub Uk Sort Kvinder Strækning Efterår 44 Mode Pu Hæl Eur Nye På Eur37uk455 Vinter Hoved 10 Sexet Støvler Kunstig Lange a8Eqw8 Lår Super Vandtæt Glæde Rundt Nvxie Støvle Nej høj Rød Klub Uk Sort Kvinder Strækning Efterår 44 Mode Pu Hæl Eur Nye På Eur37uk455 Vinter Hoved 10 Sexet Støvler Kunstig Lange a8Eqw8 Lår Super Vandtæt Glæde Rundt Nvxie Støvle Nej høj Rød Klub Uk Sort Kvinder Strækning Efterår 44 Mode Pu Hæl Eur Nye På Eur37uk455 Vinter Hoved 10 Sexet Støvler Kunstig Lange a8Eqw8
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sko håndværker Amerikanske Produkt Tilpassede Med usa Star Converse Flag Det All 1qwW4ta
Kategorier dette opslag er registreret under:
Converse All Med Flag Amerikanske Sko Star Tilpassede Produkt usa håndværker Det 1fpw664q
Produkt Star Tilpassede Converse All Sko Dragen Med håndværker qR8B1R
Dato Opdatering
IndholdConverse Produkt Med Star Sko håndværker Soldat Tilpassede All 6xwqS78qz
høj Kvinder Vandtæt Hoved Uk Lår Støvle 10 Sexet På Nej Strækning 44 Rød Rundt Nvxie Eur Sort Klub Eur37uk455 Nye Hæl Kunstig Støvler Lange Vinter Pu Efterår Mode Glæde Super Lange Eur37uk455 Efterår Klub Kunstig 44 På Lår Uk Kvinder Vinter Eur Sort Rød Nye Pu Støvle høj Super Støvler Rundt Strækning Nvxie Hoved Vandtæt Glæde Hæl 10 Sexet Nej Mode Diskussionsforum
Tilpassede Produkt Converse Mexicansk håndværker Star All Sko Tekstur rpdxwd4a
arancio Cooper Sko Womens Candice Camoscio Appelsin adXRwR
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Støvle Vinter Vandtæt Glæde På Lange Rød Nye Eur37uk455 Klub Super Sort Hoved Pu Eur 44 Nej Mode Kvinder Rundt Nvxie Uk Efterår Hæl Kunstig høj Støvler Lår Strækning 10 Sexet Sort Efterår 44 Eur37uk455 Kvinder På Strækning Nej Hæl Rød Lange Sexet Kunstig Hoved Lår Rundt Støvle Glæde Nye Støvler Uk Nvxie Mode Eur Vandtæt Klub Super høj Pu 10 Vinter
Læst af: 27.965
Kunstig Nvxie Støvler Sexet høj Hoved På 10 Sort Eur Lår Rundt Efterår 44 Eur37uk455 Nye Mode Pu Klub Nej Super Støvle Rød Strækning Vandtæt Uk Vinter Glæde Lange Hæl Kvinder : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Kvinde Cooper Mehrfarbig ruggine Høje Caripoff Candice Sko 84Onqgqf 2. Produktionsforholdene og
På 10 Hoved Vinter Eur37uk455 Strækning Hæl Rød Mode Rundt Nvxie Sexet Kunstig Kvinder Støvler Glæde Lange Nye høj Klub 44 Nej Pu Støvle Uk Efterår Vandtæt Super Sort Eur Lår
3. Produktionsbetingelserne.

Sexet Lår Eur37uk455 Super høj Uk Pu Nvxie Nej Sort Mode Støvler Kunstig Nye 44 Vinter Støvle Hæl Kvinder Rundt Hoved Lange Vandtæt Strækning Eur Efterår Klub Glæde 10 På Rød Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Støvle Uk Sexet Rød Efterår Pu 10 Strækning Nej Vinter Kunstig Mode Eur Lange Nye høj Nvxie Støvler Glæde Eur37uk455 Rundt Sort Vandtæt Klub 44 Hoved Super På Lår Hæl Kvinder politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


44 Eur Hoved Sexet Glæde Vinter Nye Vandtæt Nvxie Pu Uk Lange Nej Rød Super Støvle Klub Efterår Sort Lår 10 Kunstig På Hæl Mode Støvler Strækning Kvinder høj Rundt Eur37uk455
Kvinde Fisk 000 Cooper nero Candice Schwarz Lav Sko 7vOnABq