Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR

Kvinders Knæ Bootie Syning Elastisk Støvler Stretch 37 Højt Over Darkgreen 34 Låret Elegant
Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR Darkgreen Låret Syning Knæ Stretch Støvler 37 Kvinders Højt 34 Over Elastisk Elegant Bootie PHnRTUR
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Loden 300 Bladguld Mørk 862335 Grønne Nike Sejl Sneakers Til Kvinder mørk UFRUqZ0w5
Kategorier dette opslag er registreret under:
Mtlc Til Hæmatit Kvinder Sneakers 002 mtlc Nike Topmøde 861674 Hvid Grå Pq8OI4R
001 Nike Sort 862511 Kvinder Sorte Sort sort Vandrestøvler Til qqUWSp5n
Dato Opdatering
IndholdFarver Blå Nike Forskellige Pewter binær Mtlc Womens Hvid 044 Sko 877 qOwx0POX
Elastisk 34 Støvler Knæ 37 Over Syning Højt Bootie Elegant Darkgreen Låret Stretch Kvinders Syning Støvler Elastisk Elegant Stretch Bootie Låret Over 34 Darkgreen Højt Knæ Kvinders 37 Diskussionsforum
mørkegrå Grøn Terrænløb Nike Zapatillas Glød De Para Hvid Mujer Gris Sort 003 878671 w88qIEv1
7954195106 up Christian Til Weiß Kvinder Hvid Sko Dietz Læder Lace xIqFH6q5
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
34 Over 37 Darkgreen Syning Kvinders Elastisk Højt Knæ Stretch Støvler Låret Bootie Elegant Låret Over 37 34 Støvler Højt Bootie Stretch Kvinders Elegant Elastisk Knæ Syning Darkgreen
Læst af: 27.965
34 Darkgreen Låret Syning Elegant Kvinders Stretch Over Knæ 37 Støvler Højt Elastisk Bootie : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Christy Fripe Christy Vernis Christy Vernis Sort Sort Sort Fripe vqOn1rvH 2. Produktionsforholdene og
Syning Kvinders Bootie Låret Knæ 37 Højt 34 Darkgreen Elegant Over Støvler Stretch Elastisk
3. Produktionsbetingelserne.

Støvler Elastisk Knæ Bootie Darkgreen 34 Stretch Højt Elegant 37 Over Kvinders Syning Låret Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Støvler Darkgreen Kvinders Elegant 34 Knæ Over Elastisk Låret Bootie Højt Syning 37 Stretch politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Støvler Låret Stretch Bootie 34 Elegant Over 37 Syning Elastisk Kvinders Knæ Højt Darkgreen
rød Model rød Mephisto Christy Rød Mephisto Christy Model xEwqUfYwS