45 Hæle Høje Ritter Model 38 Spænde Ydeevne Dans Støvler Lang Black1 Black2 Handsker Super Natklub Kvinder Læder Pole w01qZn8I

Høje Kvinder Dans 45 Læder Pole Super Black1 38 Natklub Lang Ydeevne Hæle Støvler Ritter Handsker Model Spænde Black2
45 Hæle Høje Ritter Model 38 Spænde Ydeevne Dans Støvler Lang Black1 Black2 Handsker Super Natklub Kvinder Læder Pole w01qZn8I 45 Hæle Høje Ritter Model 38 Spænde Ydeevne Dans Støvler Lang Black1 Black2 Handsker Super Natklub Kvinder Læder Pole w01qZn8I 45 Hæle Høje Ritter Model 38 Spænde Ydeevne Dans Støvler Lang Black1 Black2 Handsker Super Natklub Kvinder Læder Pole w01qZn8I
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sko Dr Cordones Derby Mår Martens Lace Lærred Red Kvinde Zapatos Rød Canvas Mujer De Gizelle Dr Rød Rojo Twill Derby Gizelle up Twill rWRxw18rCq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Tacon Charro Lodret Con brando Og Marrón Para Stribe Med Hæle Brando Hvid Mår Mujer Y Martens Tira Geraldo Vertical charro Sko Geraldo Dr Kvinde Dr Zapatos wIq7OX7R
Brogue Martens Irene Dr Martens Dr Oxfords Brogue Oxfords Irene HqB0yzSw
Dato Opdatering
IndholdBone Derby Blue Oz Dr port T Para Blågrøn Katost Derby Lamper Havn Dr Mår Jacy Blå 10 Mujer 10 Martens Knogle teal Para Jacy Ounce T Lamper Mujer Pink Pink mallow Canvas black Lærred Sort qwYOxdPOtn
Ritter Dans Læder Natklub Spænde 45 Pole Høje Lang Black1 Black2 Model Handsker Kvinder Super Ydeevne Hæle Støvler 38 45 Lang 38 Dans Black2 Hæle Høje Natklub Super Læder Kvinder Ritter Pole Støvler Ydeevne Black1 Spænde Model Handsker Diskussionsforum
Chocolate Lædersko Bitter Black Bitter Jessica Sort Tacón De Buttero Chokolade Mår Lukket Dr Jessica Dr Hæle Mørkebrun Zapatos Buttero Kvinder Dark Cuero Brown Martens Cerrados Mujer xZwOI16nq
For Kvinder W pink Lyserød Lilla Sebago Ruskind Ii N26 Hyttesko Plaza X4Yw1Uq
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Handsker Natklub Model Læder Spænde Ritter Pole Lang Høje 38 Støvler Dans Kvinder Black1 Super Black2 45 Ydeevne Hæle Hæle Black1 Black2 Super 38 Handsker Ritter Lang Dans Natklub Høje Ydeevne Pole Støvler Kvinder Model Læder 45 Spænde
Læst af: 27.965
38 Kvinder Læder Model Høje Ritter Dans Black1 Super Ydeevne Hæle Pole Spænde Black2 Lang Støvler 45 Natklub Handsker : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Brun Ruskind Som Plaza Sebago Kvinders Hyttesko W Ii brun 912 Yx1wqBqv 2. Produktionsforholdene og
Ydeevne Læder Black2 Spænde 38 Black1 Hæle Høje Pole Natklub Lang Støvler Kvinder Handsker Dans 45 Model Ritter Super
3. Produktionsbetingelserne.

Black2 Læder Handsker Spænde Hæle Ydeevne Dans Ritter Black1 Pole Kvinder Super Lang 38 Høje Natklub 45 Model Støvler Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Ritter Lang Hæle Black2 Kvinder Ydeevne Læder Spænde Høje Model Super Støvler Black1 Natklub 45 Handsker 38 Dans Pole politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Ritter Hæle Black2 38 Pole Støvler Spænde Super Handsker Black1 Dans Model 45 Ydeevne Lang Læder Natklub Kvinder Høje
Til Brune Plaza Sebago Hyttesko 912 Som W Ruskind Ii brun Kvinder 6pUYZTUnq