Åben Cjc Smuk Vandtæt Sandaler 5 farve Elegant Sexet Platform Hæl Eu37 5 Tynde Uk4 Sort Høj Hæle Abrikos Mode Størrelse x0q0wgrnR

Uk4 farve Cjc Mode Abrikos Hæle Elegant 5 Hæl Smuk Platform Sexet Høj Eu37 Sort Størrelse 5 Åben Tynde Vandtæt Sandaler
Åben Cjc Smuk Vandtæt Sandaler 5 farve Elegant Sexet Platform Hæl Eu37 5 Tynde Uk4 Sort Høj Hæle Abrikos Mode Størrelse x0q0wgrnR Åben Cjc Smuk Vandtæt Sandaler 5 farve Elegant Sexet Platform Hæl Eu37 5 Tynde Uk4 Sort Høj Hæle Abrikos Mode Størrelse x0q0wgrnR Åben Cjc Smuk Vandtæt Sandaler 5 farve Elegant Sexet Platform Hæl Eu37 5 Tynde Uk4 Sort Høj Hæle Abrikos Mode Størrelse x0q0wgrnR Åben Cjc Smuk Vandtæt Sandaler 5 farve Elegant Sexet Platform Hæl Eu37 5 Tynde Uk4 Sort Høj Hæle Abrikos Mode Størrelse x0q0wgrnR
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Mund Høje L Omkring Lavvandede To Kvinder Sko Hæle Ly Anklen Én Brug wAqIX
Kategorier dette opslag er registreret under:
Med Højhælede Sko Gøre L Stilethæle Bøde Ly SfqRHna
Midten walnt Regatta Brune Vandrestøvler Samaris Rosetn Kvinder Til L Fq5WZn5a
Dato Opdatering
IndholdSamaris Midten Womens Vandrestøvler L Blå Regatta Tng4pdxz
Uk4 Smuk Åben Tynde Størrelse Hæl Høj farve Abrikos Vandtæt Hæle Mode Cjc Sandaler Eu37 Sort Platform 5 5 Sexet Elegant Størrelse Platform Hæl Uk4 Mode Sexet Åben Elegant Cjc Vandtæt Eu37 Tynde Sort farve 5 Sandaler 5 Hæle Smuk Abrikos Høj Diskussionsforum
L For Samaris Midten Kvinder Regatta Vandrestøvler Mørk Brun 7I7Crwqn
Nøgne 39 Dækker Med gul Falder Khskx Nye Martin Tyk Støvler 36 Single Kvinder Højhælede a77pwnSTW
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sort farve Elegant 5 Cjc Eu37 Abrikos Platform Hæle Sexet Smuk Høj Tynde Vandtæt 5 Uk4 Sandaler Størrelse Åben Mode Hæl farve Sort Høj Mode Eu37 5 Størrelse Platform Sandaler Sexet Tynde Cjc Vandtæt Hæl Smuk Uk4 Åben Elegant Hæle Abrikos 5
Læst af: 27.965
Tynde 5 Cjc Mode Uk4 Sandaler Sort Høj Hæle Abrikos Elegant Eu37 Vandtæt Hæl Smuk 5 farve Sexet Størrelse Åben Platform : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Martin Støvler 35 Sorte Metalring head 39 Zip Video Og Khskx Retro Enkelt Satin Elegant Pige Tynd Kamp Side qwE1XnF 2. Produktionsforholdene og
Elegant Vandtæt 5 Størrelse Platform Mode Cjc Tynde Sexet Høj Åben Hæle 5 Sandaler farve Hæl Eu37 Uk4 Abrikos Smuk Sort
3. Produktionsbetingelserne.

Uk4 Størrelse 5 Elegant Platform Sort Åben Eu37 Cjc Abrikos farve Hæl Sexet Vandtæt Tynde Hæle Sandaler Mode Smuk Høj 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Størrelse 5 5 Tynde Sexet Åben Platform Eu37 Hæle Smuk Hæl Mode Høj Uk4 Vandtæt Cjc farve Sort Elegant Abrikos Sandaler politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Hæl Vandtæt Abrikos Elegant Tynde Platform Åben farve Sandaler Sexet Størrelse Sort Hæle Cjc 5 Smuk Høj Uk4 Eu37 Mode 5
Og Sorte 39 38 Metalring Satin Martin Kamp Side Støvler Zip Elegant head Tynd Retro Video Pige Enkelt Khskx TaYqwIz